20/1-a/1 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 235 TL dir.

% 25 İndirimli 176,25 TL dir.

İhlalin Konusu

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 20/1-a/1

Ceza Kimlere tatbik Olunur: Araç sahiplerine

Tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.

Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.