23/3-c-2 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 1.002 TL dir.

% 25 İndirimli 751,5TL dir.

İhlalin Konusu

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 23/3-c-2

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Araç sahiplerine

Ceza Puanı : 20

Tescil plakaları uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilir.