İzinsiz Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası aşağıdaki gibi.

İhlalin Konusu

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 79

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Uymayanlara

Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.