2017 Yılına İlişkin Trafik Cezaları

13.04.2017
• Otomobil • Hayat
trafik cezaları 2017

2017 yılında trafik cezalarına 2016 yılına göre %3.83 oranında zam geldi.
2017 yılı trafik cezaların başlıcaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kırımızı Işıkta Geçmenin Cezası Sürücülere 206 TL , Yayalara 95 TL.
Ehliyetsiz araç kullanan a bin 763 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 95 lira para cezası verilecek.
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 876 TL kincisinde bin 98 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında bin 763 lira olarak uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek.
Aracın z orunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak 95 TL.
Araçların muayene süresini geçirmek 95 TL.

2017 yılına ilişkin Tüm Trafik Cezaları aşağıdaki tablolarda konusuna göre sıralanmıştır.


Trafik Kuralları ile ilgili cezalar

İlgili Madde Trafik İhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacağı Ceza
46/2-aAksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
46/2-bAksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
46/2-cAksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
46/2-dAksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
46/2-eİki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
46/3Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
47/1-aTrafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL)
20 Ceza Puanı
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71.25 TL)
20 Ceza Puanı
47/1-dTrafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71.25 TL)
20 Ceza Puanı
48/5Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak ,
Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak
Aday sürücüler için 0.20 Promil üzerinde alkollü olarak her türlü aracı kullanmak
Geriye doğru 5 yıl içinde 1. defasında 6 ay, 2. defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5 yıl trafik Zabıtasınca belgeler geri alınır.
Aday sürücüler için Trasik zabıtasınca belgeleri daimi olarak iptal edilir.
Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca TCK 179 maddesinden de işlem yapılacaktır.
Sürücülere 1. defada 876 TL. (% 25 İndirimli 657 TL.) 2. defada 1.098 TL. (% 25 İndirimli 823,5 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 1.763 TL. (% 25 İndirimli 1.322,25 TL)
20 Ceza Puanı
48/8Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak
Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.
5 Yıl Süreyle Belgeleri Geri Alınır
Sürücülere 4.514 TL (% 25 İndirimli 3.385,5 TL)
20 Ceza Puanı
48/9Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek
Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.
2 Yıl Süreyle Belgeleri Geri Alınır
Sürücülere 2.507 TL (% 25 İndirimli 1.880,25 TL)
20 Ceza Puanı
49/3Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) , ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) ceza uygulanır.
Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse Sürücüye 95 TL. ( % 25 İndirimli 71,25 TL) Araç sahibine 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL.) İşleten veya teşebbüs sahibine 427 TL. (% 25 İndirimli 320,25 TL.)
20 Ceza Puanı
51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
10 Ceza Puanı
51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Sürücülere 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
15 Ceza Puanı
51/5-aHız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek
Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir
İmal veya ithal edenlere 2.658 TL.den 4.432 TL.ye kadar
51/5-bHız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak
Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir
İşletenlere 1.763 TL.den 2.658 TL'ye kadar
15 Ceza Puanı
52/1-aAracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
52/1-bAracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
52/1-cDiğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
52/1-dKol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
53/1-aSağa dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
53/1-bSola dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
53/1-cDönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
53/1-dDönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
53/2Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
54/1-aÖndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
54/1-bGeçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
55Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
56/1-aŞerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
56/1-bİki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
56/1-cÖnlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
56/1-dAraçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
56/1-eTaşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
57/1-aKavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
57/1-bTrafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
57/1-cKavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
57/1-dIşıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
57/1-eKavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
57/1-fAksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
58Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
59Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
60/1-aTaşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-bTaşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-cTaşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-dTaşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-eTaşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-fTaşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
60/1-gTaşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
60/1-hTaşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-aTaşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
61/1-bTaşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek.
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-cTaşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-dTaşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-eKamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-fTaşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-gTaşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-hTaşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-ıTaşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-jTaşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-kTaşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
61/1-lTaşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-mTaşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-nYönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
61/1-oTaşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
Sürücülere 190 TL (% 25 İndirimli 142,5 TL)
10 Ceza Puanı
62Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
63Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak
Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
Sürücülere 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
10 Ceza Puanı
64/1-a-1Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
64/1-a-2Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
64/1-a-3Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
64/1-b-1Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
64/1-b-2Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
5 Ceza Puanı
64/1-b-3Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
64/1-b-4Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
64/1-b-5Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
64/1-b-6Sadece park lambaları ile seyretmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
66Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
15 Ceza Puanı
67Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı

Yayalar ile ilgili cezalar

İlgili MaddeTrafik İhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
68/1-a-1Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-a-2Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-a-3Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-b-1Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-b-2Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-b-3Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
68/1-cYaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak Yayalara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)

Trafik Kazaları ile ilgili cezalar

İlgili MaddeTrafik İhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
81/1-bKazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek Uymayanlara 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
81/1-cTrafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
10 Ceza Puanı
81/1-dKazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
81/1-eKazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
15 Ceza Puanı
81/3Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak Sürücülere ve uymayanlara 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
20 Ceza Puanı
82/1-aKazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi Sürücülere ve uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
82/1-bŞehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak Sahip ve işletenlere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
82/1-cTamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek Sahip ve sorumlulara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)

Sigorta ile ilgili cezalar

İlgili Maddeİhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak
Eksikliği giderilinceye kadar Trafikten Men edilir.
İşletenlere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
94Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek Aracı devredenlere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
99Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek Sigortacılara 6.660 TL
101Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak Sigorta şirketlerine 6.660 TL
Ek-8Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilğili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek Sigorta şirketlerine 6.660 TL

Yük ve Yolcu Taşıma ile ilgili cezalar

İlgili Maddeİhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
65/1-aTaşıma sınırı üstünde yolcu almak
Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
Uymayanlara 75 TL (% 25 İndirimli 56,25 TL)
10 Ceza Puanı
65/1-b (a)Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak,
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 800 TL (% 25 İndirimli 600 TL)
65/1-b (b)Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.603 TL (% 25 İndirimli 1.202,25 TL)
65/1-b (c)Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 2.404 TL (% 25 İndirimli 1.803 TL)
65/1-b (d)Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 3.209 TL (% 25 İndirimli 2.406,75 TL)
65/1-b (e)Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25'in üzerinde fazla aşmak
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 4.814 TL (% 25 İndirimli 3.610,5 TL)
65/1-cAzami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak İşletenlere 800 TL (% 25 İndirimli 600 TL)
65/1-dKarayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak Uymayanlara 204 TL (% 25 İndirimli 153 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-eTehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak Uymayanlara 398 TL (% 25 İndirimli 298,5 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-fAğırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak.
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 398 TL (% 25 İndirimli 298,5 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-gGabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
1-Uymayan işletenlere
2-Yük gönderenlere
1-800 TL (% 25 İndirimli 600 TL)
2-1.603 TL. (% 25 İndirimli 1.202,25 TL)
65/1-hYükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek Uymayanlara 197 TL (% 25 İndirimli 147,75 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-ıYükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek Uymayanlara 197 TL (% 25 İndirimli 147,75 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-jSürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak Uymayanlara 197 TL (% 25 İndirimli 147,75 TL)
15 Ceza Puanı
65/1-kÇeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek Uymayanlara 197 TL (% 25 İndirimli 147,75 TL)
15 Ceza Puanı
65/4Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek
Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
İşletenlere 1.603 TL (% 25 İndirimli 1.202,25 TL)
Ek-2/3İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak
Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücülere, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.628 TL. % 25 İndirimli 1.971 TL.
Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 4.380 TL. %25 İndirimli 3.285 TL.
Ek-2/4Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak Yolculara 292 TL (% 25 İndirimli 219 TL)

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler ile ilgili cezalar

İlgili Maddeİhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
13Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,
Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
Uymayanlara 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
14Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
Uymayanlara 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
10 Ceza Puanı
16Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, Uymayanlara 4.432 TL (% 25 İndirimli 3.324 TL)
17Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
Uymayanlara 4.432 TL (% 25 İndirimli 3.324 TL)
18Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
Uymayanlara 4.432 TL (% 25 İndirimli 3.324 TL)

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları,Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene ile ilgili cezalar

İlgili MaddeTrafik İhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
20/1-a/1Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,
Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Araç sahiplerine 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20/1-dSatış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
Noterlere 1.603 TL (% 25 İndirimli 1.202,25 TL)
20/1-d-8İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,
Tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
Alıcısına 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
21Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için motorlu araç trafik belgesi ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.
Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak Belgeler geri alınır
Eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir
Sürücülere 876 TL (% 25 İndirimli 657 TL)
10 Ceza Puanı
22Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi,
Tespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir.
Yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 14.908 TL
23/2-a,bTescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak,
Araca ait tescil belgesi ve/veya motorlu araç trafik belgesi araç üzerinde bulundurmayan ve tescil kayıtlarından gerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar ile tescil plakası üzerinde ve uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecektir.
Araçlar trafikten men edilir
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
23/3-a-1Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara ,
Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınır.
Araç Sahibi 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
23/3-a-2Verilen 7 Günlük sürenin sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler,
Tescil Plakası uygun duruma getirilene kadar araç trafikten men edilir.
Araç Sahibi 876 TL (% 25 İndirimli 657 TL)
23/4Tescilli aracı plakasız kullanmak,
Plakalar takılana kadar araç trafikten men edilir.
Sürücülere 1,763 TL (% 25 İndirimli 1322,25 TL)
23/5Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlar,
Araç trafikten men edilir.
Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.
Sürücülere 5,191 TL (% 25 İndirimli 3893,25 TL)
25Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,
Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.
Araçlar trafikten men edilir
Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
10 Ceza Puanı
26/1Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
Araçlar trafikten men edilir
Sürücülere ve araç işletenlerine 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
5 Ceza Puanı
26/2Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.
Sürücülere ve araç işletenlerine 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
5 Ceza Puanı
28Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması,
Bu madeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
Uymayanlara 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
10 Ceza Puanı
30/1-aServis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak
Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
20 Ceza Puanı
30/1-bDiğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
31/1-aÖzelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
31/1-bKamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
Sürücülere 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
20 Ceza Puanı
31/2Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak Sorumlulara 6.660 TL
32Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir.
Uymayanlara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
34Araçların muayene süresini geçirmek
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenerek yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir. Muayenesinin yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek sahibine veya işletenine teslim edilir.
Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
35/7Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak
İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptal edilir.
Muayene istasyonu işletenlere 1-6.989 TL
2- 11.658 TL
3- 23.318 TL.
131Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara ,
Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.
Basanlara veya Dağıtanlara 10,383 TL (% 25 İndirimli 7787,25 TL)
Ek-2/1Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücülere ve araç sahiplerine 876 TL (%25 İndirimli 657 TL)

Özel Durumlar ve Diğer cezalar

Trafik İhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza
69/1Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak Uymayanlara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
69/2Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek Uymayanlara 3 ay hafif hapis cezası
70Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek
Görevlilerce derhal durdurulur.
Uymayanlara 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL)
71Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
72Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
73Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak
Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Uymayanlara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
74Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
75Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
15 Ceza Puanı
76Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
20 Ceza Puanı
77/1-bGözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları Sürücülere 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL)
15 Ceza Puanı
77/1-cBir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek Sürücülere 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
10 Ceza Puanı
78/1-aEmniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak Uymayanlara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
78/1-bMotosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL)
15 Ceza Puanı
79Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek
Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.
Uymayanlara
104Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak.
Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
Mesleki faaliyette bulunanlara
118Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak
Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
Sürücülere 1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay 3.defasında Belgelerin İptali (Mahkemelerce)
118/5Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek Sürücülere 1 yıl (Mahkemece) belge geri alınır
123/4Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek
Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
Kurs sahiplerine 1.098 TL
123/5Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak
Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
Kurs sahiplerine 6.660 TL TL (3-6 ay)
 kadıköy escort, diyarbakir escort , adana escort, elazığ escort, erzurum escort, escort erzurum, mersin escort, porno izle, porno, porno izle, porno, konulu porno, escort sivas, sivas escort, escort corum, tokat escort, adana escort, diyarbakir escort