23/3-b-1 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 488 TL dir.dir.

% 25 İndirimli 366 TL dir.

İhlalin Konusu

Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 23/3-b-1

Ceza Kimlere tatbik Olunur: Araç sahiplerine

Ceza Puanı : 15

Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.