32 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 108 TL dir.

% 25 İndirimli 81 TL dir.

İhlalin Konusu

Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 32

Ceza Kimlere tatbik Olunur: Uymayanlara

Ceza Puanı : 10

Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar trafikten men edilir.

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir.