36/3-b Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 2.018 TL. dir.
%25 indirimli 1.513,5 TL.

İhlalin Konusu

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,
İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi : 36/3-b
Ceza Kimlere tatbik Olunur : Kullananlara ve kullandıranlara
Sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.