42/11 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 1.002 TL. dir.
% 25 İndirimli 751,5 TL.

İhlalin Konusu

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,
İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi : 42/11
Ceza Kimlere tatbik Olunur : Sürücü adaylarına ve araç sahiplerine
Sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere ve bu kişilere araç kullandıran araç sahibine bu madde hükmü yerine 2918 sayılı Kanun''un 36/3-a maddesinden işlem yapılır.