48/8 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 5.167 TL. dir.
% 25 İndirimli 3.875,25 TL.

İhlalin Konusu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,
İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi : 48/8
Ceza Kimlere tatbik Olunur : Sürücülere
Ceza Puanı : 20

Belgeleri Geri Alma : 5 yıl

Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48''inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.