48/9 Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 2.869 TL. dir.
% 25 İndirimli 2.151,75 TL.

İhlalin Konusu

Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,
İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi : 48/9
Ceza Kimlere tatbik Olunur : Sürücülere
Ceza Puanı : 20

Belgeleri Geri Alma : 2 yıl

Sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu''nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu''nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48''inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.