51/2-b Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 488 TL. dir.
% 25 İndirimli 366 TL .

İhlalin Konusu

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,
İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi : 51/2-b
Ceza Kimlere tatbik Olunur : Sürücülere
Ceza Puanı : 15

Belgeleri Geri Alma : Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.