65/1-f Maddesi Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 455 TL dir.

% 25 İndirimli 341,25TL dir.

İhlalin Konusu

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 65/1-f

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

Ceza Puanı : 15

Gerekli izinler sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır. 2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.