Ağ Topolojileri Nedir?

31.07.2017
• Bilgisayar
ag-topolojileri

Ağ Topolojisi, bir ağın düzenini belirtir. Bir ağdaki farklı düğümlerin birbirine nasıl bağlı oldukları ve nasıl iletişim kurdukları ağ topolojisi tarafından belirlenir.

Topolojiler, hem fiziksel hem mantıksal olabilir. Fiziksel Ağ Topolojisi bir ağdaki aygıtların fiziksel düzenleri ile iligili iken, Mantıksal Ağ Topolojisi sinyallerin ağ medyasında nasıl davranacağı ya da verilerin bir aygıttan diğerine nasıl iletileceği ile ilgilidir.

Fiziksel Ağ Topolojisi : Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler. (Fiziksel Katman) .

Mantıksal Ağ Topoloji : Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler. (Veri İletim Katmanı) .


Fiziksel Topoloji Türleri

 1. Yol topolojisi ( Bus Topology )
 2. Halka Topolojisi ( Ring Topology )
 3. Yıldız Topolojisi ( Star Topology )
 4. Gelişmiş Yıldız Topolojisi ( Extended Star Topology )
 5. Ağ topolojisi ( Mesh Topology )
 6. Ağaç Topolojisi ( Hierarchical tree Topology )
 7. Çift Halka Topolojisi ( Dual ring Topology )
 8. Hücresel Topoloji ( Cellular Topology )
 9. Eğri Topoloji ( Irregular Topology )


Mantıksal Topoloji Türleri

 1. Yayın Topolojisi ( Broadcast Topology )
 2. İz topolojisi ( token passing topology )Yukarıdaki kavramların bazılarını tek tek inceleyelim.Yol (Bus) Topolojisi :

Bütün makinelerin tek bir kabloya bağlı oldukları bir ağ türüdür.

Avantajları :

Ağa bir bilgisayarı bağlamak daha kolaydır.

Daha az uzunlukta kablo gerektirir

Dezavantajları:

Hatanın yerinin belirlenmesi zordur.

Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.

Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminatör) olmalıdır.

Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır.

Çarpışma olasılığı yüksektir.

Halka (Token Ring) Ağ Topolojisi:

IBM tarafından geliştirilmiştir.

Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanır.

Tüm cihazlar ağı oluşturan ve halka şeklinde dolaşan bir kabloya bağlıdırlar.

Halka içindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.

Çarpışma olasılığı düşüktür.

Şu anda halka topolojilerinde UTP,STP kablo kullanılmaktadır.
Yıldız (Star) Ağ Topolojisi:

Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (hub,swtich) bağlanmasıdır.

Arızalı cihazların tespiti bu yapıda kolaydır. Hub veya Switch denilen kutulardaki yanan ışıklara bakarak hangi makinenin bağlantı sorunu olduğu daha kolay anlaşılabilir.


Avantjları :

Ağı kurmak kolaydır.

Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.

Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.


Dezavantajları:

Hub kullanıldığında ağ trafiği artar.

Doğrusala göre daha fazla kablo gerektirir.

Hub veya swich bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.

Hub ve switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

Not: Hub,veriyi taşır ve ne olduğunda bakmaz.Switch ise veriye bakar ve veri trafiği daha

hızlıdır.Çarpışma olmaz.Ağaç (Tree) Ağ Topoloji:

Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır.Böylece ağlar

büyütülebilir.Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder,ağacın gövdesi ile de

bunlar birbirine bağlanır.


Avantajları:

Her bir bölüme ulaşmak (segment) kolaydır.

Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.


Dezavantajları:

Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.

Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.

Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.
Karmaşık (Mesh) Ağ Topoloji:

Her noktanın birbirine bağlandığı çok güvenli bir network sistemi olan mesh yerleşim biçimi tamamen yada kısmen oluşturulabilir.Mesh yerleşim birimine pek rastlanmaz.

Daha çok WAN'da kullanılırlar.

Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır.

LAN'da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez.

Yayın Topolojisi (Broadcast )

Bu topolojide gönderici cihaz veriyi ağa bırakır, veri alıcıya ulaşıncaya kadar tüm ağı dolaşır. Ağa bağlı cihazların öncelik hakkı yoktur ve ağdaki tüm cihazlara veri iletimi gerçekleştirilir.

İz Topolojisi (Token Passing)

Halka topolojisinde olduğu gibi tüm ağı dolaşan bir anahtar jeton ( token ) ile veri iletimini gerçekleştirir. Jeton ağ üzerinde dolaşırken sırayla tüm cihazlarla iletişime geçer ve gönderilecek ya da alınacak veri olup olmadığını kontrol eder.


Kaynaklar: webopedia, web.karabuk.edu.tr