Akıllı Şehir Nedir? Akıllı Şehir Uygulamaları

16.08.2017
• Teknoloji • Nedir • Hayat • Devlet
Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı şehir, operasyonel verimliliği artırmak, vatandaşlarla bilgi paylaşmak ve kamu hizmetlerinin kalitesi ile vatandaşların refah düzeyini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan kenttir. Akıllı şehir tanımı farklı şekillerde yapılsa da akıllı şehrin temel amacı; şehir işlevlerini optimize etmek, ekonomik büyümeyi yönlendirmek ve akıllı teknoloji ve veri analitiği kullanarak vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmektir.

Akıllı Şehir Teknolojileri

Otomasyon, akıllı zeka, big data, bulut bilişim ve nesnelerin interneti (IoT) gibi gelişen teknoloji ve eğilimler akıllı şehir kavramının ortaya çıkışında önemli rol oynamaktadır.


Akıllı Şehir ve Trafik

Teorik olarak, şehir yaşamının herhangi bir alanı akıllı bir şehir girişimine dahil edilebilir. Klasik bir örnek vermek gerekirse; sürücülerin şehir trafiğinde çok fazla zaman kaybetmeksizin mevcut park yerleri bulmasına yardımcı olan “akıllı park sayaçları” uygulaması önemli bir akıllı şehir uygulamasıdır. Akıllı sayaçlar, dijital ödemeyi mümkün kılarken sayaç için para bulamama riski ortadan kaldırılmış oluyor. Diğer bir örnekle; akıllı trafik yönetimi, trafik akışını izlemek ve analiz etmek için kullanılır. Bu tür akıllı trafik yönetimi uygulamaları ile şehir içi yolların, günün hangi saatlerinde ve günlerinde yoğun olacağını analiz ederek trafik sorununu önleyecek şekilde trafik ışıklarını optimize eder. Yahut, akıllı toplu taşıma uygulamaları ile, toplu taşıma kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını analiz ederek, halkın ihtiyaçlarına gerçek zamanlı çözümler üretilerek verimlilik maksimize edilir.Akıllı Şehirler ve Enerji

Enerji tasarrufu ve verimliliği, akıllı şehirlerin temel odak noktalarındandır. Akıllı sensörler kullanılarak, karayollarında araç veya yaylar olmadığında akıllı sokak lambaları sönüktür. Akıllı şebeke teknolojisi ile operasyonların etkinliği ile bakım ve planlama faaliyetleri geliştirilir. Şehrin enerji talebi izlenirken enerji kesintilerini etkin şekilde yönetilmesi mümkündür.

Akıllı Şehirler ve Çevre

Akıllı şehir girişimleri aynı zamanda iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel sorunları ele almayı hedeflemektedir. Örneğin, atık toplama ve sanitasyon için internetle bağlantılı çöp tenekeleri ve IoT özellikli filo yönetim sistemlerini kullanabilir. Su parametrelerini ölçmek için sensörleri kullanarak musluk suyunun kalitesini garanti edilebilir.

Akıllı şehir teknolojisi, yüksek suç alanlarını izlemekten algılayıcılarla acil durum hazırlıklılığının geliştirilmesine kadar kamu güvenliğini artırmak için giderek daha çok kullanılmaktadır. Örneğin, akıllı sensörler, kuraklıklar, seller, heyelanlar veya kasırgalar öncesi erken uyarı sisteminin kritik bileşenleri olabilir.

Akıllı Binalar

Akıllı binalar da çoğu zaman akıllı bir şehir projesinin parçasıdır. Eski altyapı yenilenirken bürokratik standartları yerine getirmenin ötesinde binaların yapısal sağlığını denetlemek için sensörlerle inşa edilen yeni binalar da kullanılabilir. Binalarda ve diğer yapılarda sensörlerin kullanılması, aşınmayı tespit etmeye ve onarımlar gerektiğinde görevlilere otomatik bilgi akışı yapmaya yardımcı olur. Vatandaşlar, şehir altyapısında ve binalarada onarım yapılması gerektiğinde akıllı bir şehir uygulaması aracılığıyla yetkilileri bilgilendirerek bu konuda yardımcı olabilirler. Sensörler, su şebekelerinde ve diğer boru hatlarında sızıntıları tespit etmek için de kullanılabilir. Bu da maliyetleri düşürmeye yardımcı olur ve kamu çalışanlarının verimliliğini arttırır.Akıllı şehirler ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, akıllı şehirlerin bir diğer önemli yönüdür. Kentleşmenin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor ( ABD nüfusunun% 80'i metropoliten alanlarda yaşıyor ve 50 yıl önce bu oran % 60'tı) . Akıllı teknoloji, gelecek yıllarda şehirlerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesine yardım ederken devletin verimliliğini de daha üst seviyelere taşıyacaktır.

Su sayaçları ve kanalizasyon kapakları akıllı sensörler tarafından izlenen diğer şehir unsurlarından sadece birkaçıdır. Ücretsiz ve / veya genel olarak mevcut olan Wi-Fi, akıllı şehirlerin sıkça sağladığı bir diğer avantajdır.

Akıllı şehir teknolojileri; iş yaratma, alan yönetimi ve tüketiciler için daha taze ürünler sağlama da dahil olmak üzere kentsel üretime ve kent tarımına verimlilik getirmektedir.

Akıllı Şehir Olgusu ve Riskler

Akıllı şehir girişimleri, sakinleri, iş adamları ve ziyaretçileri içerecek şekilde çok yönlü planlanmalıdır. Şehir/belediye yönetimleri, halkı, uygulanmakta olan akıllı şehir teknolojilerinin yararları konusunda bilinçlendirmelidir. Buna ilaveten, şeffaflık ve demokrasi olgularındaki gelişim ile birlikte insanların akıllı şehir uygulamalarına daha yüksek oranda katılacak ve destek verecektir. Akıllı şehir projeleri, verilerin şeffaf olmasını ve vatandaşların çoğunlukla açık bir veri portalı veya mobil uygulama vasıtasıyla ulaşmasını sağlayacak planları içermelidir. Bu, sakinlerin veriyle ilgilenmesini ve neye göre kullanıldığını anlamasını sağlar.

Akıllı şehir muhalifleri, günlük olarak vatandaşların ürettiği bilgilerin kötüye kullanılma riskini dile getirmektedir. Bilgi gizliliği ve güvenliği konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını ve vatandaşların kişisel bilgilerinin yeterince korunmadığını düşünmektedir. Çeşitli çevreler tarafından, çok fazla sensör ve kamera kullanımının, özel hayatın gizliliğinin ihlaline yol açtığı iddiası gündeme taşınmaktadır. Bu noktada, üretilen verilerin anonimleştirilmesi konusunda zafiyetler yaşandığı görülmektedir.

Akıllı Şehir Örnekleri

San Diego trafik ve park konusunda optimizasyon ile halkın güvenliği, çevresel farkındalığını ve yaşam kalitesini arttırmak 2017 başında 3,200 akıllı sensörü devreye soktu. Ayrıca, güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonları, elektrikli araç kullanımını teşvik etmektedir.

Kansas City akıllı şehir girişimi; şehrin iki kilometre uzunluğundaki sokak güzergahı boyunca akıllı sokak lambaları, interaktif kiosklar ve 50'den fazla ücretsiz Wi-Fi noktasını içermektedir. Mevcut park yerleri, trafik akışı ve yaya noktaları, kentin veri görselleştirme uygulaması aracılığıyla herkesin kullanımına sunulmuştur.

Dubai ‘de akıllı şehir teknolojisi; trafik yönlendirme, park, altyapı planlaması ve ulaşım için kullanılmaktadır. Kent aynı zamanda teletıp ve akıllı sağlık hizmetleri ile akıllı binalar, akıllı araçlar, akıllı eğitim ve akıllı turizmden yararlanmaktadır.

Kaynak:techtarget