ALES Konu Dağılımı 2019

15.05.2019
• Nedir • Devlet
ales
Ales sınavı konu dağılımı 50 Sözel ve 50 Sayısal olmak üzere iki bölümde toplanmakta olup sınav süresi 150 dk' dır.

İlk zamanlar da yapılan ales sınavlarının aksine yeni sistemde; konu dağılımında mantık soruları ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Sınavın yaklaşık %36' sı mantık sorularından ( sözel ve sayısal )müteşekkildir.


Kabaca konu dağılımında soru sayıları şu şekildedir:

Sayısal Bölüm
 • 14 adet Matematik
 • 8 adet Geometri
 • 28 adet Sayısal Mantık

Sözel Bölüm
 • 24 adet Cümle ve Kelime Anlamı ile Paragraf Akışı
 • 18 adet Klasik Paragraf Soruları
 • 8 adet Sözel Mantık


ALES sınavının sayısal ve sözel konu ve dağılımları

ALES sınavının sayısal ve sözel konu ve dağılımları şu şekildedir.

ALES Türkçe Konu Dağılımı

 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları
 • Anlatım Biçimleri
 • Sözel Mantık

ALES Matematik Konu Dağılımı

 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlar,
 • Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Sıralama
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım, İşçi ve Havuz ve Hareket Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Olasılık ve Kombinasyon

 • Üçgende Açılar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

 • Sayısal Mantık


Ales Sınav Tarihleri

Ales sınavı yılda iki yada üç kez yapılmaktadır.
2019 yılında Ales sınavları:


ALES İlkbahar: Mayıs
ALES 2: Eylül
ALES Sonbahar:Kasım