Alzheimer Hastalığı: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

30.05.2017
• Saglik • Psikoloji • Nedir
Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı, hafıza ve düşünme becerilerini yavaş yavaş yok eden, son evresinde ise en basit işleri dahi yerine getirme yeteneğinin kaybıyla sonuçlanan bir beyin bozukluğudur.


Alzheimer Hastalığının Sebepleri

Alzheimer hastalığı, Dr. Alois Alzheimer'in adı ile anılır. 1906 Yılında Dr. Alzheimer, belirtileri hafıza kaybı, dil sorunları ve öngörülemeyen davranışlar olan olağandışı bir akıl hastalığı sonrasında ölen hastasının beyindeki dokudaki değişiklikleri olduğunu fark etti. Öldükten sonra kadının beynini inceleyen Dr. Alzheimer amiloid plakları ile şu anda nörofibrileri tespit etmiştir. Bunlar dışında beyindeki sinir hücrelerinin arasındaki bağlantının kopması da alzheimer hastalığının sebepleri arasında sayılır.


Alzheimer Hastalığının Risk Faktörleri

Yaş, genetik nedenler ve APOE genine sahip olmak alzheimer hastalığının risk faktörleri arasında yer alır. Ayrıca uyku bozuklukları, kafadan yaralanmalar, kan basıncı ve şeker gibi sorunlar da alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttırmaktadır.


Alzheimer Hastalığının Belirtileri

1. Yeni şeyler öğrenme ve bunları hatırlama yeteneğinin kötüleşmesi. Örneğin; tekrarlayan sorular ya da konuşmalar, olayları veya randevuları unutma, bilinen bir rotada kaybolmaya başlama, kişisel eşyaları kaybetme gibi.

2. Muhakeme ve karmaşık işleri yerine getirme işlevlerinin bozulması. Örneğin; güvenlik konusunda risk ve tehlikeleri doğru anlayamama, mali açıdan kendisini yönetememe, karar verme yeteneğinin zayıflaması, kompleks veya ardışık görevler içeren işleri planlayamama gibi.

3. Görme yeteneğiyle ilgili olmayan görsel ve mekansal yeteneklerin azalması. Örneğin; yüzleri veya ortak nesneleri tanımama, basit aletlerin çalıştırılamaması veya giysilerini doğru şekilde giyinememe gibi.

4. Konuşma, okuma ve yazma bozuklukları. Örneğin; konuşma sırasında kolay ve yaygın bilinen sözcükleri hatırlayamama, yazım hataları gibi.

5. Kişilik ve davranış değişiklikleri. Örneğin, karakter dışı ruh hali değişiklikleri ve toplumdan soyutlanma; ilgi ve odaklanma sorunu, motivasyon kaybı; empati kuramama; zorlayıcı, obsesif ve sosyal açıdan kabul edilemeyecek davranışlarda bulunma gibi.

Söz konusu belirtiler bugünden yarına veya hepsi birlikte görülmeyebilir. Ancak, yıllar içerisinde ciddileşerek hastalığın ilerleyen evresinde kişinin tam anlamıyla etrafındakilere bağımlı hale gelmesine neden olur.


Alzheimer Hastalığının Tedavisi

Alzheimer hastalığının tıbbi olarak kesinleşmiş bir tedavisi yoktur. Ancak; terapi ile kişinin toplumla bağlarının güçlü tutulması, bazı ilaçların alınarak hastalığın bir takım belirtilerinin azaltılması mümkündür. Ancak, hastalığın iyileştirilmesi mümkün değildir.


Kaynak:

https://www.nia.nih.gov/alzheimers/topics/alzheimers-basics

http://www.medicalnewstoday.com/articles/159442.php