Antibiyotikler ile Antibakteriyeller Arasında Fark Var mı?

11.06.2017
• Saglik • Nedir
antibiyotik-antibakteriyel-fark

Antibiyotikler ile Antibakteriyeller Arasında Fark Var mı?

Antibiyotik, antibakteriyel, antiviral ajan ve mantar önleyiciler günümüzde bakteri, mantar ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan çeşitli kimyasallardır. Bazıları doğal kaynaklardan doğrudan elde edilirken; diğerleri ise doğalda bulunan maddelerin yeniden geliştirilme, dönüştürülmesi ya da kimayasallar ile sentetik olarak üretilmesi yoluyla hastalara ulaştırılır.


Antibiyotik Nedir?

"Antibiyotikler" terimi, Yunancada "karşı" anlamına gelen "anti" ile “yaşam” anlamında kullanılan “biyo” den oluşur. 1942 Yılında Selman Waksman ve arkadaşlarının tanımına göre, antibiyotik;" yüksek dilüsyonda başka bir mikroorganizmanın gelişimini engelleyen bir mikroorganizma tarafından üretilmiş bir madde"dir. Antibiyotikler, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılır. Bunlar, vücutlarımızdaki bakteri / mantar gelişimini yok etme veya yavaşlatma yeteneğine sahiptir. İlk keşfedilen antibiyotik, Alexander Fleming tarafından geliştirilen penisilindir ve “penicillium” adlı mantarından üretilmiştir.Bağışıklı sistemimiz, bakteri veya mantar saldırılarıyla mücadele edemediğinde zayıflar ve hasta oluruz. Bakteri üremesini durduran antibiyotikler, bakteriyostatikler (bakteri gelişimini engelleyen madde) olarak bilinir. Vücuttaki bakterileri öldüren antibiyotikler, “bakteri öldürücüler” olarak bilinir. Ancak, antibiyotikler virüsleri yok edemezler. Bu nedenle, bir enfeksiyon oluştuğunda nedeni bulmak önemlidir. Eğer söz konusu hastalık virüslerden kaynaklanıyorsa antibiyotik almak faydasız olabilir.

Antibiyotikler, ilk başlarda doğrudan doğal kaynaklardan çıkarılırken, sonraları yarı sentetik antibiyotiklerin kullanımı yaygınlaştı. Beta laktam antibiyotikler yarı sentetik iken; sülfonamid, kinolon ve oksazolidinon gibi antibiyotikler tamamen sentetik şekilde üretilmiş antibiyotiklerdir.

Antibiyotik alımının dozajları ve süreleri, hastalığın tedavisinde çok önemlidir. Hastalık belirtileri azalmaya başladığında, antibiyotik kullanmanın yarıda bırakılması, bu antibiyotiğe karşı bakterilerin direncini arttırabilir.Antibakteriyel Nedir?

Mevcut antibiyotikler arasında en göze çarpan grup, antibakteriyel maddeler içerenlerdir. Antibakteriyel maddelerin çoğu mantarlar kullanılarak üretilir. Altı çizilmesi gerek önemli bir husus, tüm bakteriler maddelerin zararlı ve patojen olmamasıdır. Vücudun içinde ve dışında çeşitli bakteri türleri bulunur. Ancak birçok patojenik bakteri, insanlara ve diğer hayvanlara çeşitli hastalıklara neden olur. Örneğin; frengi, tüberküloz, menenjit, kolera vb. hastalıklar bakteri kaynaklıdır. Öte yandan, Çeşitli antibakteriyel maddelerin üretiminde mantar kullanılmaz. Amoksisilin ve koksasilin gibi penisilin ilaçları ilaçları bunlara örnek olarak verilebilir.

Antibiyotiklere benzer şekilde antibakteryel maddeler; doğal, sentetik ve yarı sentetik şekilde elde edilebilir.


Antibiyotik ve Antibakteriyel Arasındaki Fark Nedir?

1.Antibiyotikler hem bakterilere hem de mantarlara karşı kullanılır ancak antibakteriyel maddeler sadece bakterilere karşı kullanılır.

2.Antibiyotikler, daha büyük bir ilaç sınıfıdır ve antibakteriyel maddeler ise bunkarın önemli bir alt sınıfıdır.


Kaynak:differencebetween