Avrupa'da Çocuk Parası

21.08.2017
• Haberler • Ekonomi • Hayat • Devlet
Avrupa’da Çocuk Yardımı

Avrupa’da Çocuk Yardımı

Bilindiği gibi ülkemizde çocuk yardımının miktarı konusunda ciddi tartışmalar var. Aynı zamanda iyileştirme yapmak üzere yürütülen çalışmalar mevcut. Çocuk yardımı sosyal devletin önemli araçlarından birisidir.
Günümüzde birçok ülkede çocuk yardımı yetersiz olsa da gelişmiş ülkelerde bu rakamların ciddi anlamda yüksek olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de devlet memurları, mevcut uygulamada, altı yaşına kadar her bir çocuk için 25 TL civarında bir çocuk yardımı almaktadır.
Avrupa ülkelerinde çocuk başına çocuk yardımı ise miktar olarak ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar göstermektedir. Hatta İngiltere’deki çocuk yardımı uygulamaları Topluluğun bazı üyeleri tarafından eleştiri konusu olmuştur.
Şimdi, bazı AB ülkelerindeki çocuk yardımı uygulamaları ile miktarlara bir göz atalım. Aşağıdaki miktarlar her bir çocuk için ekstra yapılan yardımı ifade eder. Dolayısıyla, tabloda belirtilen rakamlar toplam rakamlar değil, çocuk başı yapılan ödemleri ifade eder.
Ancak bizim ülkemizde olduğu gibi sosyal güvenlik sistemleri karmaşık ve istisnalarla doludur. Burada verilen rakamlar temel çocuk yardımı miktarlarını ifade eder. Bu çocuk yardımı miktarları; çocuğun yaşı, ailenin gelir düzeyi, anne babanın ayrı olması, ikiz ya da üçüzlük durumları ve benzeri çeşitli faktörlere göre artabilir yahut azalabilir. Türkiye’de olduğu gibi belirli bir yaşa ulaşan çocuk için (en temel gösterge 18. Yaşını doldurmaktır) de çocuk yardımı artık ödenmez.
Aşağıdaki tablo incelendiğinde çocuk yardımının Avrupa içinde bile nasıl değiştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda, ülkemizdeki çocuk yardımı miktarıyla da karşılaştırma imkanının olacak.

1.
Çocuk İçin
2.
Çocuk İçin
3.
Çocuk İçin
4.
Çocuk İçin
5.
Çocuk İçin
İsveç 106
Euro
106
Euro
106
Euro
106
Euro
190
Euro
İngiltere 84 Sterlin 55 Sterlin 55 Sterlin 55 Sterlin 55 Sterlin
Almanya 184 Euro 184 Euro 190 Euro 215 Euro 215 Euro
Fransa - 130.51 Euro 167.21 Euro 167.21 Euro 167.21 Euro
Finlandiya 94.88 104.84 133.79 153.24 172.69
Lüksemburg 265 Euro 265 Euro 265 Euro 265 Euro 265 Euro
Danimarka 65.87 Euro 8.06 Euro 9.41 Euro 13.44 Euro 17.47 Euro
Belçika 77.05 Euro 142,58 Euro 212,87 Euro 212.87 Euro 212.87 Euro
Yunanistan 5.87
Euro
12,13
Euro
22
Euro
8
Euro
8,07
Euro
Hollanda 58.11 Euro 58.11 Euro 58.11 Euro 58.11 Euro 58.11 Euro
İspanya 24.25
Euro
24.25
Euro
24.25
Euro
24.25
Euro
24.25
Euro
Lihtenştayn 215 Euro 215 Euro 260 Euro 260 Euro 260 Euro
İtalya 250.48
Euro
38.73 Euro - - -
İrlanda 140 Euro 140 Euro 140 Euro 140 Euro 140 Euro
Türkiye (memurlar) 6,2 Euro 6,2 Euro 6,2 Euro 6,2 Euro 6,2 Euro
Macaristan 40.22 Euro 3.62 Euro 8.90 Euro - -

Kaynak:
http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_a1.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=en&intPageId=4532
http://www.kela.fi/web/en/child-benefit-amount-and-payment
http://www.cae.public.lu/fr/allocations/premiere-demande/allocation-pour-lavenir-des-enfants.html
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6404
http://www.welfare.ie/en/Pages/273_Child-Benefit.aspx
http://www.memurlar.net/haber/36809/2017-yili-memur-maaslarinin-hesaplanmasina-esas-veriler.html