Avrupa Kıtasının En Büyük Gölü Hangisidir?

10.05.2017
• Nedir • Cografya
Ladoga Gölü

Gölün Coğrafi Konumu ve Boyutları

Ladoga Gölü (Lake Lagado) , Rusya’nın kuzeybatısında Leningrad eyaleti ile Karelya Özerk Cumhuriyeti arasında yer alır ve toplam 17445 km2 yüzölçümü ile Avrupa Kıtasının en büyük gölüdür. Aynı zamanda 279582 km2 su toplama alanına sahiptir.

Ladoga Gölü’nün ortalama derinliği 48 m iken, maksimum derinlik 230 m olarak ölçülmüştür. Toplam su hacmi ise 837 km3’tür. Doğal bir tatlı su kaynağı olan göl, Dünyanın en büyük 15 inci tatlı su gölüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği -10 m olan Ladoga Gölü, Şubat – Mayıs ayları arasında donar.

Bağlantılı Nehirler

Svir, Volkhov ve Syas Nehirleri, Ladoga Gölü’nün en önemli beslenme kaynaklarıdır. Suyunun yaklaşık yüzde 85’ini bu akarsulardan, yüzde 13’lük bir bölümünü yağışlardan ve kalan kısmını ise yeraltı sularından alır.

Ladoga Gölü’nün sularını tahliye eden en önemli nehir Neva’dır. Gölün su kaybının yüzde 92’si Neva nehri ile geri kalanı ise buharlaşma yoluyla olur. Neva Nehri, gölün sularını Finlandiya Körfezine taşır.

Ada ve Şehirler

Shlisselburg, Novaya, Syasstroy, Pitkyaranta, Sortavala, Lakhdenpokhya, Ladoga ve Priozersk Ladoga Gölü kıyısındaki önemli yerleşimlerdir.

Ladoga Gölü üzerinde 660 civarında ada bulunur. Adaların toplam yüz ölçümü 435 km2 civarındadır ve büyük çoğunlukla gölün, kuzeybatı bölümünde yer alırlar.

Ekonomik Değer ve Diğer Bilgiler

Ladoga Gölü’nde ticari balıkçılık yapılmaktadır. Gölde yaşayan 48 balık çeşidinden 25 tanesi ticari olarak avlanmaktadır. Ancak, aşırı avlanma gölün ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Gölde yaşayan en önemli balık türleri arasında; somon, alabalık, tatlı su levreği ve mercan balığı bulunur. Öte yandan Ladoga Gölü, aynı zamanda bu bölgeye has “ladoga foku”na yaşam alanı sağlar.

Ladoga Gölü, çevresinde tarım önemli ekonomik faaliyetlerden birisidir. Gölün sahil şeridinin toplam yüzde 11’i tarım arazileri ile çevrilidir.

Ladoga Gölü, göçmen kuşların Kuzey-Atlantik uçuş yolu üzerinde önemli durak noktalarından bir tanesidir.

Ladoga Gölü’nün adının nereden geldiği konusunda farklı iddialar vardır. Bir görüşe göre Karelyaca, “açık ve dalgalı göl” anlamına gelir. Diğer bir görüşe göre ise gölün adı, Fince köklere dayanır ve “aşağı havza/nehir” anlamındadır.

Ladoga Gölü, tarihi güzellikleri de içerisinde barındırır. En önemli tarihi yapı, kendi adını taşıyan ada üzerinde 16 ncı yüzyılda inşa edilen Valaam Manastırı’dır.


Kaynak:

https://www.lakepedia.com/lake/ladoga.html

http://russiawikitravel.com/karelia/ladoga-lake/