Azami Yüklü Ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 Fazlasına Kadar Aşmak Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 3.673 TL dir.

% 25 İndirimli 2.754,75 TL .

İhlalin Konusu

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 65/1-b (d)

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere

Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır. 2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.