Big Data Nedir

09.08.2017
• Bilgisayar

Big Data (Büyük veri) , çok değişik kaynaklardan toplanmış trilyonlarca kayıtlık verilerin, anlamlı ve işlenebilir bilgilere ya da verilere dönüştürülmüş haline denir. Big Data, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin büyük bir bölümünü ifade etmek için kullanılan, geleneksel veri tabanı ve yazılım tekniklerini kullanarak işlem yapılması çok zor olan bir deyimdir.

Big Data Akıllı Kararlar Vermeye Yardımcı Olur

Big Data, şirketlerin faaliyetlerini iyileştirmelerine, daha hızlı ve daha akıllı kararlar vermelerine yardımcı olur. Veriler, e-postalar, mobil cihazlar, uygulamalar, veri tabanları, sunucular ve diğer yollarla bir dizi kaynaktan toplanırlar. Toplanan bu veriler, bir şirketin gelirlerini artırmak, yeni müşteriler elde etmek veya eskilerini gidermek ve faaliyetlerini iyileştirmek için yararlı bilgiler edinmesine yardımcı olabilir.

Big Datalar işlemleri bazen canlı sistemler üzerinde yük oluşturmamak için veri ambarlarında (data warehouse) yürütülebilir. Bunun için otomatik anlamlandırılmış veriler üreten data martlarla desteklenebilir.

Big Data Bir Büyüklük mü Yoksa Bir Teknoloji mi?

Terim veri büyüklüğüne atıfta bulunmuş gibi görünse de, tam anlamıyla bu kastedilmemektedir. BigData terimi, bir organizasyonun büyük miktarda veri ve depolama olanaklarını kullanmasını gerektirdiği teknolojiye (araç ve süreçler) denir. Bu terimin orijini, kategorize edilmemiş birçok veride sorgulama yapmak zorunda kalan web arama motorları tarafından oluşturulduğu düşünülüyor.

Big Data Örnekleri

Büyük Veriler, farklı kaynaklardan (örneğin, Web, satışlar, müşteri irtibat merkezi, sosyal medya, mobil cihazlar) milyonlarca kişiden trilyonlarca fazla kaydı içeren trilyonlarca fazla veriden oluşan petabyte (1.024 terabayt) veya exabyte (1.024 petabayt) büyüklüğünde verilerdir. Bu verilere özellikle nüfusun yoğun olduğu ülkeler deki sosyal güvenlik kurumları ve sağlığa ilişkin veriler, sigorta şirketleri, devlet kayıtları, vergi ve banka kayıtları iyi birer örnek teşkil eder.

Bazı istatistiki değerler:

  • Data-Mart her saat 1 milyon müşterinin işlemlerini yapıp, bunları veri tabanına kaydeder. Bu 2.5 petabyte veridir.
  • Google günlük 20 petabyte veriyi işler.
  • Akamai şirketi daha iyi reklam hedefi için günlük 75 milyon olayı analiz eder. Toplam veri büyüklüğünün 95 exabyte olduğunu ifade etmektedir.
  • YouTube kullanıcıları günün her dakikasında 48 saatlik video yüklerler.
  • Günlük tweet sayısı 175 milyondur.
  • Facebook’ta paylaşılan aylık içerik sayısı 30 milyardır.

İşte bütün bu veri kaynaklarını analiz etmek ve sonuçlar üretmek için gereken teknolojinin adıdır Big data.

Bilgi çağında veri kadar değerli başka bir şey yoktur. Anlamlandırılmış analiz edilmiş veriler kritik karar süreçlerinde bir değer taşımaktadır

Big data suç önleme, savunma, güvenlik, gelir yönetimi, taşımacılık vb birçok alanda kullanılmaktadır.

Amerika’nın Seattle, Los Angeles şehrinde "Önleyici Polis Hizmetleri" adlandırılan bir uygulama hayata geçirilmiştir. Bu uygulama da işlenen suçların zamanı, yeri ve içeriği incelenmiştir. 4 aylık bir zaman diliminde cinayet oranını yüzde 12 gibi bir oranda düştüğü ifade edilmiştir. Ayrıca hırsızlık, yüzde 26 azalmıştır.

Big Data aynı zamanda Enterprise Big Data olarak da bilinir.