CMD Gizleme - Bat Dosyasını Arka Planda Çalıştırmak

12.12.2018
• Nasil-Yapilir • Bilgisayar


CMD Ekranını Gizlemek için diğer bir ifade ile Bat Dosyasını Arka Planda Çalıştırmak cmd komutunun başına şu ifadeyi (start /b) yerleştiriniz.
start /b komut satırıSözdizimi
START "başlık" [/ D yolu] [seçenekler] "komut" [parametreler]

Anahtar:
title CMD pencere başlık çubuğunun metni (gerekli.)
path Başlangıç ​​dizini.
command Çalıştırılacak komut, toplu iş dosyası veya yürütülebilir program.
Parametreler Komuta iletilen parametreler.

Seçenekler:
/ MIN Başlat penceresi Küçültülmüş.
/ MAX Başlatma penceresi Maksimize edilmiş.
/ W veya / WAIT Start uygulamasını başlatın ve sonlandırmak için bekleyin.
(aşağıya bakınız)

/ LOW IDLE öncelik sınıfını kullan.
/ NORMAL öncelik sınıfını kullanın.
/ ABOVENORMAL ABOVENORMAL öncelik sınıfını kullanın.
/ BELOWNORMAL BELOWNORMAL öncelik sınıfı kullanın.
/ YÜKSEK YÜKSEK öncelik sınıfı kullanın.
/ REALTIME REALTIME öncelik sınıfını kullanın.

/ B Yeni bir pencere oluşturmadan uygulamayı başlat. Bu durumda Ctrl-C göz ardı edilecek - Ctrl-Break’i uygulamayı durdurun.

/ I Mevcut ortamdaki değişiklikleri yok sayar.
Cmd.exe'ye iletilen orijinal ortamı kullan

/ NODE Tercih Edilen Düzensiz Bellek Mimarisi (NUMA)
ondalık tamsayı olarak düğüm.

/ AFFINITY İşlemci yakınlık maskesi onaltılık sayı olarak.
Süreç bu işlemcilerde çalışacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Yalnızca 16 bit WINDOWS programları için seçenekler

/ SEPARATE Ayrı bellek alanında başlat. (daha sağlam) sadece 32 bit.
/ SHARED Paylaşılan bellek alanında başlat. (varsayılan) sadece 32 bit.