Contenteditable Div

08.08.2017
• Yazilim • Bilgisayar

Contenteditable Div

Textarea ve input type textler varsayımsal olarak contenteditable yani düzenlenebilir özellikte olan html elemanlarıdır. Ancak div elemanı varsayımsal olarak contenteditable yani düzenlenebilir değildir.
Contenteditable HTML elamanları için de bir nitelik (attr) olarak kullanılır ve bir HTML elemanının içeriğinin düzenlenebilir olmasını veya olmamasını sağlar.
Bir elemanda contenteditable özellik ayarlanmadığında üst öğesinden devralınır.

Contenteditable Div Örneği

<div contenteditable="true" >Bu alan düzenlenebilir bir alandır.</div>

contenteditable özellik sadece div lerde değil tüm HTML elemanları içinde kullanılabilinir.
Örneğin:
<p contenteditable="true">Düzenlenebilir alan.</p>

HTML5 ile gelen bir nitelik olup HTML4 ve öncesinde bu özellik çalışmaz.

Contenteditable Div Yazım Yanlışları Kontrolü (Spell Check)

Tüm browserlar desteklemez ancak bu özelliği açmak istiyorsanız. spellcheck="true" kodunu eklemelisini. Chrome browser tavsiye edilir.
<div contenteditable="true" style="border:1px solid #000;padding:10px;" spellcheck="true" >Bu alan düzenlenebilir bir alandır.</div>

Contenteditable Genel Kullanımı

<element contenteditable="true|false">
true : düzenlenebilir olmasını sağlar.
false: düzenlenebilir olmasını engeller. Varsayımsal olarak false geçerlidir.