Dünyanın En Büyük Gölü Hangisidir?

10.05.2017
• Nedir • Cografya
Hazar Denizi

Gölün Coğrafi Konumu ve Boyutları

Hazar Denizi (Caspian Sea) , coğrafi olarak göl kategorisinde olmasında karşın okyanus yatağı özellikleri taşır ve deniz olarak adlandırılır. 371000 km2 ile Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi; Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve İran arasında yer alır. Hazar Denizi’ne en uzun kıyısı olan ülke 2320 km ile Kazakistan’dır. En kısa kıyı şeridi ise 695 km ile Rusya’ya aittir.

Hazar Denizi’nin maksimum derinliği 1025 m’dir ve bu açıdan da Dünyanın en derin 3 üncü gölüdür.

Hazar Denizi, 78200 km3 su hacmi ile kendisinde sonra gelen 5 en büyük gölün toplamının 3,5 katı daha fazla su tutmaktadır. Dünyadaki tüm göllerlin toplam suyunun yaklaşık yüzde 40’ı Hazar Denizi’nde bulunmaktadır. Hazar Denizi’nin suyu tuzludur ve tuzluluk oranı 1,2’dir.

Bağlantılı Nehirler

Hazar Denizi’ne 130’un üzerinde nehir dökülür. Bunlar arasında en önemlileri; Volga, Ural, Kura ve Terek nehirleridir. Hazar Denizi’nin sularını dışarı aktaran herhangi bir nehir ise yoktur ve bu özelliği ile “kapalı göl” olarak tanımlanır.

Adalar ve Şehirler

Denizi üzerinde 50 civarında ada bulunmaktadır ve bunların en önemlileri arasında Kalpin, Çeleken, Aşur Ada, Koğurçı, Pir Allani, Nogaras, Kum Zire ve Çeçen adaları bulunmaktadır.

Hazar Denizi’nin kıyısında; Bakü, Astar, Şabran, Lenkeran, Sumgayıt, Salyan ve Neftcala gibi şehirler kurulmuştur.

Ekonomik Değer ve Diğer Bilgiler

Hazar Denizi, petrol yatakları ve doğal gaz kaynakları açısından Dünyanın en önemli zenginliklerine sahiptir.

Hazar Denizi, aynı zamanda, bir çok balık türüne ev sahipliği yapmaktadır. Hazar’da yaşayan en önemli balık türleri; rutilus kutum, kum kaya balığı, bayağı yayın balığı, kahverengi alabalık ve alosa brashnikovi olarak sıralanabilir.

Hazar Denizi’nin ilginç bir özelliği ise kuzeyden güneye gidildikçe sudaki tuz oranının ve su altında görüş mesafesinin değişmesidir. Özellikle, zengin organik ve inorganik biyolojik zenginliğe sahip olan nehir ve sularla beslenen denizin kuzeyinde su altındaki net görüş mesafesi 1 metrenin altına düşebilmektedir. Denizin güneyinde ise bu mesafenin maksimum 21 metreye kadar çıkabildiği görülür.

Denizin kuzey kıyıları kış aylarında bu tutmaktadır. Ancak, kışların aşırı sert geçmesi durumunda denizin kuzeyi tamamen buzlarla kaplanabilmektedir.

Kaynaklar:

http://www.quickgs.com/10-largest-lakes-of-world/

https://www.interestingfacts.org/fact/caspian-sea-facts

http://www.caspinfo.net/content/content.asp?menu=0130000_000000