En Çok Kullanılan Bat Komutları

08.09.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Bu bölümde, sıkça kullanılan bat komutlarından bazılarına bakacağız.

# Komut Tanımı
1 ASSOC Bu, bir uzantıyı bir dosya türüne (FTYPE) ilişkilendiren, mevcut ilişkileri görüntüleyen veya ilişkilendirmeyi silen bir toplu iş komutudur.
2 ATTRIB Dosyaların özelliklerini curret dizininde görüntüler veya ayarlar
3 CD Değişik bir dizinde değişiklik yapmanıza yardımcı olur veya geçerli dizini görüntüler.
4 CHKDSK Diskte herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder.
5 CHOICE Kullanıcıya bir seçenek listesi sunar.
6 CLS Ekran temizler.
7 CMD Başka bir komut istemi örneğini çağırır.
8 COMP Dosya boyutuna dayalı olarak 2 dosya karşılaştırır.
9 CONVERT Birimi bir FAT16 veya FAT32 dosya sisteminden NTFS dosya sistemine dönüştürür.
10 COPY Dosyaları bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
11 DATE Sistem tarihini bulmanıza yardımcı olur.
12 DEL Klasörleri (Dizinleri) değil dosyaları siler.
13 DIR Bir dizinin içeriğini listeler.
14 DISKPART Disk bölümlerinin özelliklerini gösterir ve yapılandırır.
15 DRIVERQUERY Tüm yüklü aygıt sürücülerini ve özelliklerini gösterir.
16 ECHO İletileri görüntüler veya komutu yankı açar veya kapatır.
17 EXIT DOS konsolundan çıkar.
18 EXPAND Sıkıştırılmış .cab dolap dosyalarından dosyaları ayıklar.
19 FC İki dosya arasındaki fiili farkları listeler.
20 FIND Eşleşen satırları çıkartarak, dosyalar veya girdilerdeki bir dize arar.
21 FORMAT Bir diski, Windows'un desteklediği FAT, FAT32 veya NTFS gibi dosya sistemini kullanacak şekilde biçimlendirir ve böylece diskin önceki içeriğinin üzerine yazılır.
22 HELP Windows tarafından sağlanan komutların listesini gösterir.
23 IPCONFIG Windows IP Yapılandırması'nı görüntüler. Bağlantıya göre yapılandırmayı ve o bağlantının adını gösterir.
24 LABEL Bir diske etiket ekler, ayarlar veya kaldırır.
25 MD Geçerli konuma yeni bir dizin oluşturur.
26 MORE Bir dosyanın içeriğini veya dosyaları bir seferde bir ekran görüntüler.
27 MOVE Dosyaları veya Klasörleri taşır.
28 NET Kullanılan komuta bağlı olarak çeşitli şebeke servisleri sağlar.
29 PATH Yol değişkenini görüntüler veya ayarlar.
30 PAUSE Kullanıcıyı sorar ve girilen bir satır girilmesini bekler.
31 PING Belirlenen adrese ağ üzerinden ICMP / IP "yankı" paketleri gönderir.
32 PROMPT Cmd.exe komut istemini değiştirmek veya sıfırlamak için kullanılabilir.
33 RD Remove Dir in kısaltılmış halidir. Klasörleri (Dizinleri) kaldırır, ancak Klasörler kaldırılmadan önce boş olmalıdır. Tersi make dir yani MD dir.
34 REM Toplu iş dosyalarında açıklamalar için kullanılır; bu sayede, sözcüklerin içeriği yürütülmez.
35 REN Dosyaları ve Klasörleri (Dizinleri) yeniden adlandırır
36 SET Geçerli sistemdeki ortam değişkenlerinin listesini görüntüler.
37 SHUTDOWN Bir bilgisayarı kapatır veya geçerli kullanıcıyı kapatır.
38 SORT Girişi bir kaynak dosyadan alır ve içeriğini alfabetik olarak a'dan z'ye veya z'den a'ya sıralar. Konsoldaki çıktıyı yazdırır.
39 START Bir programı yeni bir pencerede başlatır veya bir belgeyi açar.
40 SUBST Yerel bir klasöre bir sürücü harfi atar, geçerli atamaları görüntüler veya bir atamayı kaldırır.
41 SYSTEMINFO Bir bilgisayarın ve işletim sisteminin yapılandırmasını gösterir.
42 TASKKILL Bir veya daha fazla görevi sona erdirir.
43 TASKLIST Görev adı ve işlem kimliği (PID) de dahil olmak üzere görevleri listeler.
44 TIME Saati ayarlar veya görüntüler.
45 TITLE Konsol penceresinde görüntülenen başlığı ayarlar.
46 TREE Geçerli dizininin alt Klasörleri (Dizinleri) nin bir ağacını, herhangi bir özyineleme seviyesine veya derinliğe görüntüler.
47 TYPE Bir dosyanın içeriğini çıktılara bastırır.
48 VER Kullandığınız MS-DOS sürümünü gösterir.
49 VOL Birim etiketlerini görüntüler.
50 XCOPY Dosyaları ve Klasörleri (Dizinleri) daha gelişmiş bir şekilde kopyalar.