Excel ABS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ABS formülünün Türkçe karışılığı MUTLAK formülüdür.

Aşağıda MUTLAK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.

MUTLAK (ABS) Formülü Kullanımı

 MUTLAK (sayı) 

MUTLAK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır.

Örnek

A B
Veri .
-4
Formül Açıklama (Sonuç)
=MUTLAK (2)2'nin mutlak değeri (2)
=MUTLAK (-2)-2'nin mutlak değeri (2)
=MUTLAK (A2)-4'ün mutlak değeri (4)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft