Excel ACCRINT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ACCRINT formülünün Türkçe karışılığı GERÇEKFAİZ formülüdür.

Aşağıda GERÇEKFAİZ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir.

GERÇEKFAİZ (ACCRINT) Formülü Kullanımı

 GERÇEKFAİZ (çıkarma, ilk_faiz, düzenleme, oran, değer, sıklık, [temel], [hes_yöntemi]) 

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

GERÇEKFAİZ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Çıkarma   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.
 • İlk_faiz   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin ilk faiz tarihidir.
 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Değer   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin itibari değeridir. Bunu girmezseniz, GERÇEKFAİZ fonksiyonu 1.000 TL değerini kullanır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360
 • Hes_yöntemi   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Hesap görme tarihi ilk faiz tarihinden sonra geldiğinde tahakkuk eden toplam faizin hesaplanmasında kullanılan yolları belirten mantıksal bir değerdir. DOĞRU (1) değeri çıkıştan hesap göremeye kadar tahakkuk eden toplam faizini verir. YANLIŞ (0) değeri ilk faizden kararlaştırmaya tahakkuk eden faizi verir. Bağımsız değişkeni girmezseniz, DOĞRU varsayılan yapılır.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Çıkış, ilk_faiz, kararlaştırma, sıklık ve temel tam sayılara yuvarlanır.
 • Çıkış, ilk_faiz veya kararlaştırma geçerli bir tarih değilse, GERÇEKFAİZ fonksiyonu, #DEĞER! hata değerini verir.
 • Oran ≤ 0 veya değer ≤ 0 ise, GERÇEKFAİZ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Sıklık, 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, GERÇEKFAİZ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 veya > 4 ise, GERÇEKFAİZ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Çıkış ≥ kararlaştırma ise, GERÇEKFAİZ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • GERÇEKFAİZ aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • Ai = artık dönemdeki i sayılı benzeri kupon dönemine ilişkin tahakkuk eden gün sayısı.
  • NC = artık döneme sığan benzeri kupon dönemi sayısı. Bu sayı kesirliyse, bir sonraki tam sayıya yükseltin.
  • NLi = artık dönemdeki i sayılı benzeri kupon döneminin gün olarak normal uzunluğu.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
1 Mart 2008Çıkış tarihi
31 Ağustos 2008İlk faiz tarihi
1 Mayıs 2008Düzenleme tarihi
%0Kupon oranı
1.000Nominal değer
2Ödeme sıklığı altı aylıktır (yukarı bakın)
030/360 temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GERÇEKFAİZ (A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)Yukarıdaki koşulları taşıyan bir hazine bonosu için tahakkuk eden faiz (16,66666667)
=GERÇEKFAİZ (TARİH (2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8,YANLIŞ)Çıkış tarihinin 5 Mart 2008 olmasının dışında, yukarıdaki koşullarla tahakkuk eden faiz. (15,55555556)
=GERÇEKFAİZ (TARİH (2008, 4, 5) , A3, A4, A5, A6, A7, A8, DOĞRU)Çıkış tarihinin 5 Nisan 2008 olması dışında, yukarıdaki koşullarla tahakkuk eden faiz ve tahakkuk eden faiz ilk_faizden kararlaştırmaya kadar hesaplanır. (7,222222222)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft