Excel ACCRINTM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ACCRINTM formülünün Türkçe karışılığı GERÇEKFAİZV formülüdür.

Aşağıda GERÇEKFAİZV fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Vadesinde faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi verir.

GERÇEKFAİZV (ACCRINTM) Formülü Kullanımı

 GERÇEKFAİZV (çıkarma, hesap görme, oran, değer, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

GERÇEKFAİZV fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Çıkarma   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.
 • Hesap görme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Değer   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin itibari değeridir. Bunu girmezseniz, GERÇEKFAİZV fonksiyonu 1.000 TL değerini kullanır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Çıkarma, hesap görme ve temel, tam sayılara yuvarlanır.
 • Çıkarma veya hesap görme, geçerli bir tarih değilse, GERÇEKFAİZV fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Oran ≤ 0 veya değer ≤ 0 ise, GERÇEKFAİZV fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, GERÇEKFAİZV fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Çıkarma ≥ hesap görme ise, GERÇEKFAİZV fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • GERÇEKFAİZV aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • A = Aylık temeline göre sayılan tahakkuk eden gün sayısı. Vadeli öğelerdeki faiz için dağıtım tarihinden vade tarihine kadar olan günler kullanılır.
  • D = Yıllık Temelinde.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
1 Nisan 2008Çıkış tarihi
15 Haziran 2008Vade tarihi
%10,0Kupon yüzdesi
1.000 TLNominal değer
3Gerçek/temel 365 (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GERÇEKFAİZV (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre tahakkuk eden faiz (20,54795)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft