Excel ACOS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ACOS formülünün Türkçe karışılığı ACOS formülüdür.

Aşağıda ACOS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının arkkosinüsünü veya ters kosinüsünü verir. Arkkosinüs, kosinüsü sayı olan açıdır. Açı 0 (sıfır) ile pi aralığında radyan cinsinden verilir.

ACOS (ACOS) Formülü Kullanımı

 ACOS (sayı) 

ACOS fonksiyonunun sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler vardır:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : İstediğiniz açının kosinüsüdür ve -1 ile 1 arasında olmalıdır.

Uyarı

Sonucu radyan cinsinden dereceye dönüştürmek isterseniz, 180/Pİ () ile çarpın veya DERECE fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ACOS (-0,5)Radyan cinsinden -0,5'in arkkosinüsü, 2*pi/3 (2,094395)
=ACOS (-0,5) *180/PI ()Derece cinsinden -0,5'in arkkosinüsü (120)
=DERECE (ACOS (-0,5) )Derece cinsinden -0,5'in arkkosinüsü (120)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft