Excel ACOSH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ACOSH formülünün Türkçe karışılığı ACOSH formülüdür.

Aşağıda ACOSH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır. Ters hiperbolik kosinüs, hiperbolik kosinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ACOSH (COSH (sayı) ) eşittir sayı .

ACOSH (ACOSH) Formülü Kullanımı

 ACOSH (sayı) 

ACOSH fonksiyonunun sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler vardır:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : 1'den büyük veya 1'e eşit herhangi bir gerçek sayıdır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ACOSH (1)1'in ters hiperbolik kosinüsü (0)
=ACOSH (10)10'un ters hiperbolik kosinüsü (2,993223)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft