Excel ADDRESS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ADDRESS formülünün Türkçe karışılığı ADRES formülüdür.

Aşağıda ADRES fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız. Posta adresleriyle çalışma ve posta etiketleri oluşturma hakkında bilgi edinmek için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıları bulun.

Kısa Tanımı

Çalışma sayfasındaki bir hücrenin satır ve sütun numaralarıyla belirtilen adresini elde etmek için ADRES fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, ADRES (2,3) , $C$2 değerini verir ve ADRES (77,300) de $KN$77 değerini verir. ADRES fonksiyonunun satır ve sütun numarası değişken/lerini sağlamak için SATIR ve SÜTUN fonksiyonları gibi başka işlevler kullanabilirsiniz.

ADRES (ADDRESS) Formülü Kullanımı

 ADRES (satır_num, sütun_num, [mutlak_sayı], [a1], [sayfa_metni]) 

ADRES fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • satır_num   - Girilmesi Zorunludur : Hücre başvurusunda kullanılacak satır numarasını belirten sayısal değer.
 • sütun_num   - Girilmesi Zorunludur : Hücre başvurusunda kullanılacak sütun numarasını belirten sayısal değer.
 • mutlak_sayı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Verilecek başvurunun türünü belirten sayısal değer.
  mutlak_sayı Bu başvuru türünü verir
  1 veya belirtilmemişMutlak (mutlak hücre başvurusu: Bir formülde hücrenin, formülü içeren hücrenin konumundan bağımsız olan tam adresi. Mutlak hücre başvurusu $A$1 şeklindedir.)
  2Mutlak satır; göreli sütun
  3Göreli satır; mutlak sütun
  4Göreli
 • A1   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : A1 veya R1C1 başvuru stilini belirten mantıksal değer. A1 stilinde sütunlar alfabetik olarak ve satırlar sayısal olarak etiketlenir. R1C1 başvuru stilinde, hem sütunlar hem de sayılar sayısal olarak etiketlenir. A1 değişkeni DOĞRU veya belirtilmemiş olduğunda, ADRES fonksiyonu A1 stilinde bir başvuru verir; YANLIŞ olduğunda, ADRES fonksiyonu R1C1 stilinde bir başvuru verir.

  Not Excel'in kullandığı başvuru stilini değiştirmek için Dosya sekmesini, Seçenekler 'i ve sonra Formüller 'i tıklatın. Formüllerle çalışma 'nın altında R1C1 başvuru stili onay kutusunu seçin veya işaretini kaldırın.

 • sayfa_metni   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Dış başvuru olarak kullanılacak nın adını belirten metin değeri. Örneğin, =ADRES (1,1,,,"Sayfa2") , Sayfa2!$A$1 değerini verir. Sayfa_metni değişkeni belirtilmezse, sayfa adı kullanılmaz ve fonksiyonun verdiği adres geçerli sayfadaki bir hücreye belirtir.

Örnek

A B C
Formül Açıklama Sonuç
=ADRES (2, 3)Mutlak başvuru$C$2
=ADRES (2, 3, 2)Mutlak satır; göreli sütunC$2
=ADRES (2, 3, 2, YANLIŞ)Mutlak satır; R1C1 başvuru stilinde göreli sütunR2C[3]
=ADRES (2, 3, 1, YANLIŞ, "[Kitap1]Sayfa1")Başka bir çalışma kitabı ve nda mutlak başvuru[Kitap1]Sayfa1!R2C3
=ADRES (2, 3, 1, YANLIŞ, "EXCEL SAYFASI")Başka bir mutlak başvuru'EXCEL SAYFASI'!R2C3

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft