Excel AGGREGATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AGGREGATE formülünün Türkçe karışılığı TOPLAMA formülüdür.

Listede veya veritabanında bir toplam verir.

TOPLAMA fonksiyonu koşullu biçimlendirme sınırlarıyla ilgilidir. Veri çubukları, Simge Kümeleri ve Renk Ölçekleri aralıkta hata varsa koşullu biçimlendirmeyi görüntüleyemez. Hesaplama aralığında hata olduğunda MİN, MAK ve YÜZDEBİRLİK fonksiyonlarının hesaplayamaması buna neden olur. BÜYÜK, KÜÇÜK ve STDSAPMAS fonksiyonları de aynı nedenlerle, bazı koşullu biçimlendirme kurallarının uygun fonksiyonlarını etkiler. TOPLAMA fonksiyonunu kullanarak, hatalar yoksayılacağından bu fonksiyonları uygulayabilirsiniz. Ek olarak, TOPLAMA fonksiyonu, gizli satırları ve hata değerlerini yoksayma seçeneğiyle birlikte listeye veya veritabanına farklı toplama fonksiyonları uygulayabilirsiniz.

TOPLAMA (AGGREGATE) Formülü Kullanımı

Başvuru biçimi

 TOPLAMA (işlev_sayısı, seçenekler, başv1, [başv2], …) 

Dizi biçimi

 TOPLAMA (işlev_sayısı, seçenekler, dizi, [k]) 

TOPLAMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • İşlev_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Kullanılacak fonksiyonu belirten 1 - 19 arası bir sayı.
  İşlev_sayısı İşlev
  1ORTALAMA
  2BAĞ_DEĞ_SAY
  3BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
  4MAK
  5MİN
  6ÇARPIM
  7STDSAPMA.S
  8STDSAPMA.P
  9TOPLA
  10VAR.S
  11VAR.P
  12ORTANCA
  13ENÇOK_OLAN.TEK
  14BÜYÜK
  15KÜÇÜK
  16YÜZDEBİRLİK.DHL
  17DÖRTTEBİRLİK.DHL
  18YÜZDEBİRLİK.HRC
  19DÖRTTEBİRLİK.HRC
 • Seçenekler - Girilmesi Zorunludur : İşlevle ilgili değerlendirme aralığında hangi değerlerin yoksayılacağını saptayan sayısal değer.
  Seçenek Davranış
  0 veya belirtilmemişİç içe ALTTOPLAM ve TOPLAMA fonksiyonları yoksayılır
  1Gizli satırlar, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAMA fonksiyonları yoksayılır
  2Hata değerleri, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAMA fonksiyonları yoksayılır
  3Gizli satırlar, hata değerleri, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAMA fonksiyonları yoksayılır
  4Hiçbir şey yoksayılmaz
  5Gizli satırlar yoksayılır
  6Hata değerleri yoksayılır
  7Gizli satırlar ve hata değerleri yoksayılır
 • Başv1 - Girilmesi Zorunludur : Değerlerini toplamak istediğiniz birden çok değişkeni alan ilk sayısal değişken.
 • Başv2,... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Değerlerini toplamak istediğiniz 2 - 253 arası sayısal değişken/ler.

  Dizi alan işlevler için başv1 dizi, dizi formülü veya değerlerini toplamak istediğiniz hücre aralığı referansıdır. Başv2 bazı işlevler için gereken ikinci değişkendir. Aşağıdaki işlevler için başv2 gerekir:
  İşlev
  BÜYÜK (dizi,k)
  KÜÇÜK (dizi,k)
  YÜZDEBİRLİK.DHL (dizi,k)
  DÖRTTEBİRLİK.DHL (dizi,dörttebir)
  YÜZDEBİRLİK.HRC (dizi,k)
  DÖRTTEBİRLİK.HRC (dizi,dörttebir)

Bazı Uyarılar

İşlev_sayısı:

 • Çalışma sayfasındaki bir hücreye TOPLAMA fonksiyonunu girdiğinizde işlev_sayısı değişkenini yazar yazmaz değişken olarak kullanabileceğiniz tüm fonksiyonların listesini görürsünüz.

Hatalar:

 • İkinci bir başv değişkeni gerekirse ve verilmemişsi TOPLAMA #DEĞER! hatası verir.
 • Bir veya daha fazla başvuru 3-B ise, TOPLAMA, #DEĞER! hata değeri verir.

İç içe geçmiş toplamalar:

 • Başv1, başv2,… içinde başka TOPLAMA fonksiyonları (veya iç içe geçmiş TOPLAMA fonksiyonları) varsa, bu iç içe geçmiş TOPLAMA fonksiyonları iki kez sayılmasını önlemek amacıyla yoksayılır.
 • TOPLAMA fonksiyonunun başv değişken/lerinde ALTTOPLAM fonksiyonları varsa bu ALTTOPLAM fonksiyonları yoksayılır.
 • ALTTOPLAM fonksiyonunde TOPLAMA fonksiyonları varsa bu TOPLAMA fonksiyonları yoksayılır.

Aralık türü:

 • TOPLAMA fonksiyonu, veri sütunları veya dikey aralıklar için tasarlanmıştır. Veri satırları veya yatay aralıklar için tasarlanmamıştır. Örneğin, 1. seçeneği kullanarak TOPLAMA (1, 1, başv1) gibi yatay aralık alt toplamını aldığınızda sütunun gizlenmesi toplanan toplam değeri etkilemez. Ancak, dikey aralıkta satır gizlenmesi toplamayı etkiler.

Örnekler

Örnek 1

A B
#BÖL/0!82
7265
3095
#SAYI!63
3153
9671
3255
8183
33100
5391
3489
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLAMA (4, 6, A1:A11)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken en yüksek değeri hesaplar (96)
=TOPLAMA (14, 6, A1:A11, 3)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken 3. büyük değeri hesaplar (72)
=TOPLAMA (15, 6, A1:A11)#DEĞER! hatası verir. İşleve (KÜÇÜK) biri gerektiğinden, TOPLAMA ikinci bir başv değişkeni beklediği için bu hata döner.
=TOPLAMA (12, 6, A1:A11, B1:B11)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken ortanca değeri hesaplar (68)
=MAK (A1:A2)Değerlendirme aralığında hata değerleri olduğundan hata değeri verir (#BÖL/0!)

Örnek 2

A B
x y
9682
7265
3095
5663
3153
9871
3255
8183
33100
5391
3489
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLAMA (4, 5, A1:A11)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken en yüksek değeri hesaplar (98)
=TOPLAMA (14, 5, A1:A11, 3)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken 3. büyük değeri hesaplar (81)
=TOPLAMA (18, 5, A1:A11)#DEĞER! hatası verir. İşleve (YÜZDEBİRLİK) biri gerektiğinden, TOPLAMA ikinci bir başv değişkeni beklediği için bu hata döner.
=TOPLAMA (12, 5, A1:A11, B1:B11)Aralıkta hata değerlerini yoksayarken ortanca değeri hesaplar (68)

Kaynak:Microsoft