Excel AMORDEGRC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AMORDEGRC formülünün Türkçe karışılığı AMORDEGRC formülüdür.

Aşağıda AMORDEGRC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranmayı verir. Bu işlev, Fransız muhasebe sistemi için sunulmuştur. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma hesaba katılır. İşlev, AMORLINC fonksiyonune benzer, ancak hesaplamada uygulanan yıpranma katsayısı malların ömrüne bağlıdır.

AMORDEGRC (AMORDEGRC) Formülü Kullanımı

 AMORDEGRC (maliyet, satın_alma_tarihi, ilk_dönem, hurda, dönem, oran, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

AMORDEGRC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın maliyetidir.
 • Satın_alma_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Malın satın alındığı tarihtir.
 • İlk_dönem   - Girilmesi Zorunludur : İlk dönemin bitiş tarihidir.
 • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.
 • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Dönem.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Yıpranma oranıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak yıl temelidir.
  Temel Tarih sistemi
  0 veya yok360 gün (NASD yöntemi)
  1Gerçek
  3Bir yılda 365 gün
  4Bir yılda 360 gün (Avrupa yöntemi)

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Bu işlev, malların ömürlerinin son dönemine kadar olan yıpranmaları veya biriken yıpranma değeri, malın maliyetinden hurda değeri çıkarıldığında bulunan değerden büyük oluncaya kadar olan yıpranmaları verir.
 • Yıpranma katsayıları şunlardır:
  Malların ömrü (1/oran) Yıpranma katsayısı
  3 ile 4 yıl arasında1,5
  5 ile 6 yıl arasında2
  6 yıldan çok2,5
 • Yıpranma oranı, en son dönemden bir önce gelen dönemde yüzde 50'ye ulaşır ve sön dönemde yüzde 100 olur.
 • Malların ömrü, 0 (sıfır) ile 1, 1 ile 2, 2 ile 3 veya 4 ile 5 arasındaysa, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
2400Bedel
19.8.2008Alış tarihi
31.12.08Birinci dönemin sonu
300Kurtarılan değeri
1Dönem
%15Amortisman oranı
1Gerçek/temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=AMORDEGRC (A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)Birinci dönem amortismanı (776)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft