Excel AMORLINC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AMORLINC formülünün Türkçe karışılığı AMORLINC formülüdür.

Aşağıda AMORLINC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranma payını verir. Bu işlev, Fransız muhasebe sistemi için sağlanmıştır. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma payı hesaba katılır.

AMORLINC (AMORLINC) Formülü Kullanımı

 AMORLINC (maliyet, satın_alma_tarihi, ilk_dönem, hurda, dönem, oran, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

AMORLINC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın maliyetidir.
 • Satın_alma_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Malın satın alındığı tarihtir.
 • İlk_dönem   - Girilmesi Zorunludur : İlk dönemin bitiş tarihidir.
 • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.
 • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Dönem.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Yıpranma oranıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak yıl temelidir.
  Temel Tarih sistemi
  0 veya yok360 gün (NASD yöntemi)
  1Gerçek
  3Bir yılda 365 gün
  4Bir yılda 360 gün (Avrupa yöntemi)

Bazı Uyarılar

Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
2400Bedel
19.08.08Alış tarihi
31.12.08Birinci dönemin sonu
300Kurtarılan değeri
1Dönem
%15Amortisman oranı
1Gerçek/temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=AMORLINC (A2;A3;A4;A5;A6;A7;A7)Birinci dönem amortismanı (360)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft