Excel AND Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AND formülünün Türkçe karışılığı VE formülüdür.

Aşağıda VE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tüm değişken/leri DOĞRU olarak değerlendirilirse DOĞRU'yu verir; bir ya da daha fazla değişkeni YANLIŞ olarak değerlendirilirse YANLIŞ'ı verir.

VE fonksiyonunun yaygın bir kullanımı, mantıksal sınamalar gerçekleştiren diğer fonksiyonların kullanım alanını genişletmektir. Örneğin, EĞER fonksiyonu mantıksal bir sınama yapar ve sınama DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer ve YANLIŞ olarak değerlendirilirse başka bir değer verir. EĞER fonksiyonunun mantıksal_sınama değişkeni olarak VE fonksiyonu kullanılırsa, tek bir koşul yerine birçok farklı koşulu sınayabilirsiniz.

VE (AND) Formülü Kullanımı

 VE (mantıksal1, [mantıksal2], ...) 

VE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • mantıksal1   - Girilmesi Zorunludur : Sınamak istediğiniz ve DOĞRU veya YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek ilk koşul.
  • mantıksal2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sınamak istediğiniz ve DOĞRU veya YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek ek koşullar; en çok 255 koşul bulunabilir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler, DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) veya başvurular olmalıdır.
  • Bir dizi veya başvuru değişkeni metin veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler dikkate alınmaz.
  • Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa, VE fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

Örnekler

Örnek 1

A B C
Formül Açıklama Sonuç
=VE (DOĞRU; DOĞRU) Tüm değişken/ler DOĞRUDOĞRU
=VE (DOĞRU; YANLIŞ) Bir değişken YANLIŞYANLIŞ
=VE (2+2=4; 2+3=5) Tüm değişken/ler DOĞRU olarak değerlendirildiDOĞRU

Örnek 2

A B C
Veri
50
104
Formül Açıklama Sonuç
=VE (1<A2; A2<100) A2 hücresindeki sayı 1 ile 100 arasındaysa DOĞRU görüntüler. Değilse, YANLIŞ görüntüler.DOĞRU
=EĞER (VE (1<A3; A3<100); A3;"Değer aralığın dışında.")A3 hücresindeki sayı 1 ile 100 arasındaysa bu sayıyı görüntüler. Değilse, "Değer aralığın dışında." iletisini görüntüler.Değer aralığın dışında.
=EĞER (VE (1<A2; A2<100); A2;"Değer aralığın dışında.")A2 hücresindeki sayı 1 ile 100 arasındaysa sayıyı görüntüler. Değilse, bir ileti görüntüler.50

  • Mantıksal işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft