Excel ASC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ASC formülünün Türkçe karışılığı ASC formülüdür.

Aşağıda ASC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Çift bayt karakter kümeli (DBCS) dillerde, tam genişlikli (çift bayt) karakterleri yarı genişlikli (tek bayt) karakterlere dönüştürür.

ASC (ASC) Formülü Kullanımı

 ASC (metin) 

ASC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : Değiştirmek istediğiniz metin veya değiştirmek istediğiniz metnin bulunduğu hücreye başvurudur. Metinde çift genişlikte harf yoksa, değiştirilmez.

Örnek

 =ASC ("EXCEL")  
eşittir "EXCEL"

 =ASC (" Excel Excel Excel Excel ")  
eşittir " Excel Excel Excel Excel "


  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft