Excel ASIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ASIN formülünün Türkçe karışılığı ASİN formülüdür.

Aşağıda ASİN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının arksinüsünü veya ters sinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir.

ASİN (ASIN) Formülü Kullanımı

 ASİN (sayı) 

ASİN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : İstediğiniz açının sinüsüdür ve -1 ile 1 arasında olmalıdır.

Uyarı

Arksinüsü derece cinsinden ifade etmek için, sonucu 180/Pİ ( ) ile çarpın veya DERECE fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ASİN (-0,5)Radyan cinsinden -0,5'in arksinüsü, -pi/6 (-0,5236)
=ASİN (-0,5) *180/PI ()Derece cinsinden -0,5'in arksinüsü (-30)
=DERECE (ASİN (-0,5) )Derece cinsinden -0,5'in arksinüsü (-30)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft