Excel ASINH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ASINH formülünün Türkçe karışılığı ASİNH formülüdür.

Aşağıda ASİNH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH (SİNH (sayı) ) eşittir sayı .

ASİNH (ASINH) Formülü Kullanımı

 ASİNH (sayı) 

ASİNH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Gerçek sayılardır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ASİNH (-2,5)-2,5'in ters hiperbolik sinüsü (-1,64723)
=ASİNH (10)10'un ters hiperbolik sinüsü (2,998223)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft