Excel ATAN2 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ATAN2 formülünün Türkçe karışılığı ATAN2 formülüdür.

Aşağıda ATAN2 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Belirlenen x ve y koordinatlarının arktanjantını veya ters tanjantını verir. Arktanjant, x ekseninden merkezi (0, 0) ve (x_sayı; y_sayı) koordinatlarından oluşan noktayı içeren bir çizgiye kadar olan açıdır. Açı, -pi hariç olmak üzere, -pi ve pi arasında radyan cinsinden verilir.

ATAN2 (ATAN2) Formülü Kullanımı

 ATAN2 (x_sayı, y_sayı) 

ATAN2 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X_sayı   - Girilmesi Zorunludur : Noktanın x koordinatıdır.
  • Y_sayı   - Girilmesi Zorunludur : Noktanın y koordinatıdır.

Bazı Uyarılar

  • Pozitif bir sonuç x ekseninden saatin ters yönünde bir açıyı ifade eder; negatif bir sayı saat yönünde bir açıyı ifade eder.
  • ATAN2 (a;b) eşittir ATAN (b/a) , farklı olarak a ATAN2'de 0'a eşit olabilir.
  • Hem x_sayı hem de y_sayı 0 ise, ATAN2 fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.
  • Arktanjantı derece cinsinden ifade etmek için, sonucu 180/Pİ ( ) ile çarpın veya DERECE fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ATAN2 (1; 1)Radyan cinsinden nokta 1,1'in arktanjantı, pi/4 (0,785398)
=ATAN2 (-1; -1)Radyan cinsinden nokta -1,-1'in arktanjantı, -3*pi/4 (-2,35619)
=ATAN2 (-1; -1) *180/PI ()Derece cinsinden nokta 1,1'in arktanjantı (-135)
=DERECE (ATAN2 (-1; -1) )Derece cinsinden nokta 1,1'in arktanjantı (-135)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft