Excel ATANH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ATANH formülünün Türkçe karışılığı ATANH formülüdür.

Aşağıda ATANH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. Sayılar -1 ile 1 arasında (-1 ve 1 hariç) olmalıdır. Ters hiperbolik tanjant, hiperbolik tanjantı sayı olan değerdir, dolayısıyla ATANH (TANH (sayı) ) eşittir sayı .

ATANH (ATANH) Formülü Kullanımı

 ATANH (sayı) 

ATANH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : 1 ile -1 arasındaki gerçek sayılardır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ATANH (0,76159416)0,76159416'nın ters hiperbolik tanjantı (1, yaklaşık olarak)
=ATANH (-0,1)-0,1'in ters hiperbolik tanjantı (-0,10034)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft