Excel AVEDEV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AVEDEV formülünün Türkçe karışılığı ORTSAP formülüdür.

Aşağıda ORTSAP fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir. ORTSAP bir veri kümesindeki değişkenliğin bir ölçümüdür.

ORTSAP (AVEDEV) Formülü Kullanımı

 AVEDEV (sayı1, [sayı2], ...) 

ORTSAP fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Mutlak sapmalarının ortalamasını istediğiniz, 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • ORTSAP giriş verisindeki ölçüm biriminden etkilenir.
  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız mantıksal değerler ve sayıların metinsel ifadeleri dikkate alınır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Ortalama sapmanın denklemi şudur:

    Denklem

Örnek

A B
Veri .
4
5
6
7
5
4
3
Formül Açıklama (Sonuç)
=ORTSAP (A2:A8)Yukarıdaki sayıların, ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalaması (1,020408)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft