Excel AVERAGE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AVERAGE formülünün Türkçe karışılığı ORTALAMA formülüdür.

Aşağıda ORTALAMA fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Örnek

A B C
Veri
101532
7
9
27
2
Formül Açıklama Sonuç
=ORTALAMA (A2:A6) A2 ile A6 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ortalaması.11
=ORTALAMA (A2:A6; 5) A2 ile A6 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ve 5 sayısının ortalaması.10
=ORTALAMA (A2:C2) A2 ile C2 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ortalaması.19

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft