Excel AVERAGEIF Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AVERAGEIF formülünün Türkçe karışılığı EĞERORTALAMA formülüdür.

Aşağıda EĞERORTALAMA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Verilen ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) Formülü Kullanımı

 AVERAGEIF (range, criteria, [average_range]) 

EĞERORTALAMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Aralık   - Girilmesi Zorunludur : Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren başvurular dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.
 • Ölçüt   - Girilmesi Zorunludur : Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, "32", ">32", "elmalar" veya B4 olarak ifade edilebilir.
 • Ortalama_aralık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ortalaması alınacak hücrelerin gerçek kümesi. Atlanırsa, aralık kullanılır.

Açıklamalar

 • Aralıktaki, Yok sayılan DOĞRU veya YANLIŞ içeren hücreler.
 • Toplam_aralıktaki hücre boş hücreyse, EĞERORTALAMA hücreyi yoksayar.
 • Bir aralık boş değer veya metin değeriyse, EĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini verir.
 • Ölçütteki hücre boşsa, EĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.
 • Aralıktaki hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, EĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.
 • Ortalama_aralığının aralıkla aynı boyutta ve şekilde olması gerekmez. Eklenen gerçek hücreler başlangıç hücresi olarak ortalama_aralığında üst, sol hücreler kullanılarak saptanıp aralıkla boyut ve şekil olarak uygun olan hücreleri de ekler. Örneğin:
  Aralık aşağıdaki gibi Ve ortalama_aralık aşağıdaki gibiyse, Gerçek hücreler şu şekilde gibi hesaplanır
  A1:A5B1:B5B1:B5
  A1:A5B1:B3B1:B5
  A1:B4C1:D4C1:D4
  A1:B4C1:C2C1:D4

Not EĞERORTALAMA fonksiyonu, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.
 • Orta değer bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
 • Mod bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnek

Örnek: Mülk değerlerinin ve komisyonların ortalamasının alınması

A B
Mülk Değeri Komisyon
100.0007.000
200.00014.000
300.00021.000
400.00028.000
Formül Açıklama (sonuç)
=EĞERORTALAMA (B2:B5,"<23000")23.000'den küçük olan bütün komisyonların ortalamasını al (14000)
=EĞERORTALAMA (A2:A5,"<95000")95.000'den küçük olan bütün mülk değerlerinin ortalamasını al (#SAYI/0!)
=EĞERORTALAMA (A2:A5;">250000";B2:B5)Mülk değeri 250.000'den büyük olan bütün komisyonların ortalamasını al. (24.500)

Örnek: Bölgesel ofislerin kar ortalamasının alınması

A B
Bölge Kar (Bin)
Doğu45.678
Batı23.789
Kuzey-4.789
Güney (Yeni Ofis)0
Orta Batı9.678
Formül Açıklama (sonuç)
=EĞERORTALAMA (A2:A6,"=*Batı",B2:B6)Batı ve Orta Batı bölgelerinin toplam karlarının ortalaması (16.733,5)
=EĞERORTALAMA (A2:A6,"<>* (Yeni Ofis) ",B2:B6)Yeni ofisler hariç, bölgelerin tamamının toplam karlarının ortalaması (18.589)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft