Excel AVERAGEIFS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce AVERAGEIFS formülünün Türkçe karışılığı ÇOKEĞERORTALAMA formülüdür.

Aşağıda ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

ÇOKEĞERORTALAMA (AVERAGEIFS) Formülü Kullanımı

 AVERAGEIFS (average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...) 

ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Ortalama_aralık   - Girilmesi Zorunludur : Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren referanslar dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.
 • Ölçüt_aralığı1, ölçüt_aralığı2, … Ölçüt_aralığı1 gerekli, izleyen ölçüt_aralıkları isteğe bağlıdır. İlişkilendirilen ölçütlerin değerlendirileceği 1 - 127 aralığıdır.
 • Ölçüt1, ölçüt2, ... Ölçüt1 gerekli, izleyen ölçütler isteğe bağlıdır. Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki en az 1 en fazla 127 ölçüttür. Örneğin, ölçüt 32, "32", ">32", "elmalar" veya B4 olarak ifade edilebilir.

Açıklamalar

 • Bir ortalama_aralık boş değer veya metin değeriyse, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini verir.
 • Ölçüt aralığındaki hücre boşsa, ÇOKEĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.
 • Aralıktaki hücrelerden DOĞRU içerenler 1, YANLIŞ içeren hücreler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Ortalama_aralıktaki her hücre, yalnızca karşılık gelen bütün ölçütler o hücre için doğru olarak belirtilmişse, ortalama hesaplanmasında kullanılır.
 • EĞERORTALAMA fonksiyonundeki aralık ve ölçüt değişkenlerinden farklı olarak, ÇOKEĞERORTALAMA'da her bir ölçüt_aralığı toplam_aralığı ile aynı boyut ve şekle sahip olmalıdır.
 • Ortalama_aralıktaki hücreler sayılara çevrilemiyorsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değeri verir.
 • Hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Not ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonu, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.
 • Orta değer bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle, sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
 • Mod bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnekler

Örnek: Öğrenci notlarının ortalamasının alınması

A B C D
Öğrenci İlk
Sınav
Notu
İkinci
Sınav
Notu
Final
Sınavı
Notu
Attila758587
Ebru948088
Mete8693Eksik
HalukEksik7575
Formül Açıklama (sonuç)
=ÇOKEĞERORTALAMA (B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90")Tüm öğrenciler için 70 ile 90 arasında kalan ilk sınav notu ortalaması (80,5) . "Eksik" olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.
=ÇOKEĞERORTALAMA (C2:C5, C2:C5, ">95")Tüm öğrenciler için 95'ten yüksek olan ikinci sınav notu ortalaması. 95'ten yüksek not olmadığından #SAYI/0! verilir.
=ÇOKEĞERORTALAMA (D2:D5, D2:D5, "<>Yetersiz", D2:D5, ">80")Tüm öğrenciler için 80'den yüksek olan final sınavı not ortalaması (87,5) . "Eksik" olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.

Örnek: Gayrimenkul fiyatlarının ortalamasının alınması

A B C D E
Tür Fiyat Şehir Yatak odası sayısı Garaj?
Eski Rum Evi230000İzmir3Hayır
Bahçeli Ev197000Balıkesir2Evet
Site İçinde Villa345678Balıkesir4Evet
Yalı321900İzmir2Evet
Çatı Dubleksi450000Balıkesir5Evet
Lüks Daire395000Balıkesir4Hayır
Formül Açıklama (sonuç)
=ÇOKEĞERORTALAMA (B2:B7, C2:C7, "Balıkesir", D2:D7, ">2" ,E2:E7, "Evet")Balıkesir'de en az 3 yatak odası ve garajı olan bir evin ortalama fiyatı (397839)
=ÇOKEĞERORTALAMA (B2:B7, C2:C7, "İzmir", D2:D7, "<=3" ,E2:E7, "Hayır")İzmir'de en fazla 3 yatak odası olan, garajı olmayan bir evin ortalama fiyatı (230000)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft