Excel BESSELI Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BESSELI formülünün Türkçe karışılığı BESSELI formülüdür.

Aşağıda BESSELI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tamamen sanal değişken/ler için değerlendirilen Bessel fonksiyonunun eşdeğeri olan, değiştirilmiş Bessel fonksiyonunu verir.

BESSELI (BESSELI) Formülü Kullanımı

 BESSELI (X, N) 

BESSELI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin değerlendirildiği değerdir.
  • N   - Girilmesi Zorunludur : Bessel fonksiyonunun sırasıdır. N bir tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

  • X sayısal değilse, BESSELI fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • N sayısal değilse, BESSELI fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • N < 0 ise, BESSELI fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • X değişkeninin n. sıradaki değiştirilmiş Bessel fonksiyonu şudur:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BESSELI (1,5; 1)1,5 değerinin 1 sıralı Bessel fonksiyonu (0,981666)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft