Excel BESSELJ Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BESSELJ formülünün Türkçe karışılığı BESSELJ formülüdür.

Aşağıda BESSELJ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bessel fonksiyonunu verir.

BESSELJ (BESSELJ) Formülü Kullanımı

 BESSELJ (X, N) 

BESSELJ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin değerlendirildiği değerdir.
 • N   - Girilmesi Zorunludur : Bessel fonksiyonunun sırasıdır. N bir tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

 • X sayısal değilse, BESSELJ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • N sayısal değilse, BESSELJ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • N < 0 ise, BESSELJ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • X değişkeninin n. sıradaki Bessel fonksiyonu şudur:

  Denklem

  burada:

  Denklem

  Gama fonksiyonudir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BESSELJ (1,9; 2)1,9 değerinin 2 sıralı Bessel fonksiyonu (0,329926)

 • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft