Excel BESSELK Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BESSELK formülünün Türkçe karışılığı BESSELK formülüdür.

Aşağıda BESSELK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tamamen sanal değişken/ler için değerlendirilen Bessel fonksiyonlarının eşdeğeri olan, değiştirilmiş Bessel fonksiyonunu verir.

BESSELK (BESSELK) Formülü Kullanımı

 BESSELK (X, N) 

BESSELK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin değerlendirildiği değerdir.
 • N   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin sırasıdır. N bir tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

 • X sayısal değilse, BESSELK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • N sayısal değilse, BESSELK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • N < 0 ise, BESSELK fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • X değişkeninin n. sıradaki değiştirilmiş Bessel fonksiyonu şudur:

  Denklem

  burada Jn ve Yn sırasıyla J ve Y Bessel fonksiyonlarıdir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BESSELK (1,5; 1)1,5 değerinin 1 sıralı Bessel fonksiyonu (0,277388)

 • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft