Excel BESSELY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BESSELY formülünün Türkçe karışılığı BESSELY formülüdür.

Aşağıda BESSELY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Weber fonksiyonu ya da Neumann fonksiyonu de denilen Bessel fonksiyonunu verir.

BESSELY (BESSELY) Formülü Kullanımı

 BESSELY (X, N) 

BESSELY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin değerlendirildiği değerdir.
  • N   - Girilmesi Zorunludur : İşlevin sırasıdır. N bir tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

  • X sayısal değilse, BESSELY fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • N sayısal değilse, BESSELY fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • N < 0 ise, BESSELY fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • X değişkeninin n. sıradaki Bessel fonksiyonu şudur:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BESSELY (2,5; 1)2,5 değerinin 1 sıralı Weber Bessel fonksiyonu (0,145918)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft