Excel BETA.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BETA.INV formülünün Türkçe karışılığı BETA.TERS formülüdür.

Beta kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonunun tersini verir. (BETA.TERS)

Olasılık = BETA.DAĞ (x;...DOĞRU) ise, BETA.TERS (olasılık;...) = x olur. Beta dağılımı, proje planlamada verilen bir beklenen bir tamamlama süresi ve değişkenlikte olası tamamlama sürelerini modellemek amacıyla kullanılabilir.

BETA.TERS (BETA.INV ) Formülü Kullanımı

 BETA.TERS (olasılık,alfa,beta,[A],[B]) 

BETA.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Beta dağılımıyla ilişkilendirilmiş bir olasılıktır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • A - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının alt sınırıdır.
  • B - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının üst sınırıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, BETA.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Alfa ≤ 0 ise veya beta ≤ 0 ise, BETA.TERS, #SAYI! hata değerini verir.
  • Olasılık ≤ 0 ise veya olasılık > 1 ise, BETA.TERS, #SAYI! hata değerini verir.
  • A'nın ve B'nin değerlerini atlarsanız, BETA.TERS standart kümülatif beta dağılımını kullanır; böylece A = 0 ve B = 1 olur.

Olasılık değeri verildiğinde BETA.TERS, BETA.DAĞ (x, alfa, beta, DOĞRU, A, B) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, BETA.TERS duyarlığı BETA.DAĞ duyarlığına bağlıdır.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
0,685470581Beta dağılımıyla ilgili olasılık
8Dağılımın parametresi
10Dağılımın parametresi
1Alt sınır
3Üst sınır
Formül Açıklama (Sonuç)
=BETA.TERS (A2,A3,A4,A5,A6)Yukarıdaki parametreler için kümülatif beta olasılık yoğunluğu fonksiyonunun tersi (2)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft