Excel BETADIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BETADIST formülünün Türkçe karışılığı BETADAĞ formülüdür.

Beta olasılık yoğunluk fonksiyonunu verir. Beta dağılımı, çoğunlukla örnekler üzerindeki herhangi bir şeyin değişimini incelemek için kullanılır; örneğin, insanların televizyon seyrederek geçirdikleri gün bölümü.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. BETA.DAĞ fonksiyonu.

BETADAĞ (BETADIST) Formülü Kullanımı

 BETADAĞ (x,alfa,beta,[A],[B]) 

BETADAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : A ve B arasında, fonksiyonun değerlendirileceği değerdir.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • A - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının alt sınırıdır.
  • B - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının üst sınırıdır.

Bazı Uyarılar

  • Herhangi bir değişken sayısal değilse, BETADAĞ, #DEĞER! hata değerini verir.
  • Alfa ≤ 0 ise veya beta ≤ 0 ise, BETADAĞ #SAYI! hata değerini verir.
  • x < A, x > B veya A = B ise, BETADAĞ, #SAYI! hata değerini verir.
  • A ve B'nin değerlerini geçerseniz, BETADAĞ, standart kümülatif beta dağılımını kullanır; böylece A = 0 ve B = 1 olur.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
2İşlevin değerlendirildiği değer
8Dağılımın parametresi
10Dağılımın parametresi
1Alt sınır
3Üst sınır
Formül Açıklama (Sonuç)
=BETADAĞ (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki parametreler için kümülatif beta olasılık yoğunluğu fonksiyonu (0,685470581)

  • Uyumluluk fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft